VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gewoonlijk buitengewone resultaten

 Kardan is een investeringsmaatschappij die het vooral moet hebben van de buitengewone baten uit de opwaardering van vastgoed en aandelenpakketten, en niet van het operationele resultaat dat niet eens in het jaarverslag wordt gepresenteerd. Ook expliciet daarnaar gevraagd wilde het bestuur het niet geven. Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat deze voor ‘operating activities’ 9 miljoen dollar negatief was (2004: 46 miljoen positief) maar voor een outsider is dat bedrag niet goed om te rekenen naar netto winstbijdrage. Kardan presenteert alleen het nettoresultaat inclusief de waardevermeerdering van ‘investment properties’ en de opbrengsten van verkochte activa, zoals vastgoed, aandelenpakketten en zelfs hele dochterondernemingen.

In 2005 stegen de ‘investment properties’ 152 miljoen dollar in waarde en werd bovendien 62 miljoen dollar winst gemaakt bij de verkoop van activa. Het bestuur ontweek enigszins de vraag of 2005 een exceptioneel goed jaar was, dat niet gauw meer terug zou komen. Wel legde men uit, op de vraag waarom geen dividend wordt uitgekeerd, dat ook wel eens jaren zonder al teveel opwaarderingen of verkopen kunnen voorkomen. Dividend zou dan uit de reserves betaald moeten worden en dat zou de groei van de onderneming weer kunnen remmen. Het bestuur zelf houdt dus ook rekening met de mogelijkheid van volatiele resultaten. }

De goede resultaten komen voort uit de vroegere investeringsbeslissingen van de ‘founding’ aandeelhouders. Zij hadden hun procentuele belang al wat verminderd en in 2006 is dit blijkbaar onder de 50 procent gekomen. Dat valt te berekenen doordat volgens het bestuur begin 2006 een emissie van ongeveer 15 procent van het kapitaal geheel bij Europese instituten is geplaatst en bovendien de ‘free float’ op de datum van de vergadering op 40 procent wordt geschat. Maar ook zijn er veel opties uitgegeven en staan er converteerbare leningen op de balans. Het bestuur kon niet zeggen hoeveel aandelen erbij zouden komen als al deze opties en leningen zouden worden omgezet. Onze schatting is dat dit een verdere verwatering van wel 10 tot 15 procent kan opleveren. Voor het toekomstige resultaat per aandeel is de vergroting van het aandelenkapitaal uiteraard een negatieve factor.

Kardan groeit hard door en investeert veel. Die investeringen worden bijna helemaal gefinancierd met leningen en emissies. De financieringslasten nemen daardoor ook sterk toe. Op de balans staat bijna 200 miljoen dollar cash, maar die worden niet voor investeringen gebruikt. Het bestuur voelt zich daar ‘comfortabel’ bij en meent dat hiermee het aandeelhoudersbelang het beste is gediend.

De buitengewone resultaten van 2005 inspireerden ook de beurskoers van Kardan. Deze is in 2005 meer dan verdubbeld. Het bestuur legde uit dat op verzoek van de financierende banken de herwaardering van het vastgoed jaarlijks op 30 september plaatsvindt. De waardeontwikkeling wordt bekend gemaakt bij de resultaten van het derde kwartaal. Beleggers doen er goed aan om daar dan naar te kijken en niet alleen te wachten op het jaarverslag, omdat daarmee op een vroeg tijdstip één van de voornaamste factoren bekend wordt, die de (volatiele) jaarwinst bepaalt.