VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succes en surprise

Het aandeel Kardan is een groot succes. Het werd in 2003 geïntroduceerd op 1,91 euro en het stond tijdens de jaarvergadering op 3,20 euro. Dat is maar liefst 40 maal de winst over 2004.
Kardan is een holding, een conglomeraat. Het heeft (alleen maar) financiële activa in dochterondernemingen met activiteiten in vastgoed (50%), in verzekeringen en pensioenbeheer (25%), in infrastructuur en in een groot aantal overige diensten. In 2004 heeft Kardan via financiële transacties meerderheidsbelangen gekregen in verscheidene dochters. Deze zijn in de jaarrekening geconsolideerd, zodat de resultaten van 2003 en 2004 niet vergelijkbaar zijn.

Een kwart van de omzet wordt gemaakt in Israël, het land waaruit de onderneming afkomstig is. Driekwart van de omzet komt uit landen in Midden- en Oost-Europa. De oprichters van de onderneming behoorden daar, met groot succes, tot de vroege investeerders in de vastgoedsector en de verzekerings- en pensioenmarkt. Dit succes, de sterke groei van deze markten en de mogelijk aanstaande overschakeling op de euro spreken beleggers tot de verbeelding.
Bij een beursgang in Polen en in transacties met particulieren in Bulgarije hebben dochterondernemingen aandelen uitgegeven voor het aanzienlijke bedrag van in totaal 116 miljoen dollar.

De onderneming beschouwt dit als een succes en een blijk van vertrouwen, en wijst erop dat zij nog steeds een meerderheid in de betrokken ondernemingen aanhoudt. Maar voor de aandeelhouders van Kardan gaat nu een veel groter deel van de toekomstige winsten naar derden. Voor al het ontvangen geld was geen goede bestemming voorhanden, want de onderneming had eind 2003 al onnodig veel cash op de balans. Eind 2004 was dit zelfs opgelopen tot 204 miljoen. De bestuursvoorzitter heeft desgevraagd toegezegd dat het grootste deel hiervan in 2005 en begin 2006 zal zijn geïnvesteerd.

Emissies van dochterondernemingen worden niet op de aandeelhoudersvergadering van Kardan geagendeerd. Men meent dat de dochterondernemingen eigen ‘boards’ hebben, die zodanig autonoom zijn dat ze hiervoor geen toestemming aan de aandeelhoudersvergadering van Kardan hoeven te vragen. Uiteraard moet deze wel verkregen worden van de oprichters-grootaandeelhouders van Kardan. De twee grootsten hiervan bezitten nog steeds meer dan de helft van de aandelen. Zij zijn dag en nacht werkzaam in de onderneming. Ze hebben ook directiefuncties in Israël. Van de commissarissen van Kardan zijn drie leden hetzij grootaandeelhouder, hetzij daaraan verwant of daarmee gehuwd. Het ontbreekt daardoor aan voldoende onafhankelijk toezicht op de gang van zaken.

Beleggers die 40 maal de winst van 2004 betalen voor het aandeel Kardan krijgen daarvoor een financieel belang dat niet alleen deelt in de aanstaande groei van de Midden- en Oost-Europese vastgoed- en pensioenmarkten, maar dus ook in de eventuele surprises die mogelijk zijn bij de zeggenschapsstructuur die Kardan op dit moment heeft.