VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Focus op Europese groei

Bestuursvoorzitter Albert Roëll gaf in zijn openingsverslag aan dat de focus van Kas Bank in 2007 zal liggen op groei van de toegevoegde waarde van de dienst-verlening, institutionele beleggers en financiële instellingen in Nederland, maar met name in Europa. Begin dit jaar werd een bijkantoor in Frankfurt geopend.

De groei kwam ook in 2006 voornamelijk uit de traditionele activiteiten als bewaarneming en afwikkeling van effecten-transacties ten behoeve van institutionele beleggers en financiële intermediairs. Uitbesteding van administratieve activiteiten voor de beleggingen door pensioenfondsen aan Kas Bank neemt steeds meer toe.

De private-bankingactiviteiten zijn door de overdracht begin 2007 van Nachenius Tjeenk & Co verder afgebouwd. Door terugtrekking van partijen uit de Europese bewaarmarkt zijn nieuwe klanten aangetrokken. De rentebaten bleven achter door de vlakke yieldcurve met een relatief sterk negatief effect op de rentemarge. Daarentegen zijn de klantvolumes gestegen. Ook in 2007 zal de rentemarge onder druk staan. Maar door provisiegroei in combinatie met een beheerste kostenontwikkeling werd het eerste kwartaal van 2007 in lijn met de verwachtingen positief afgesloten.

Op het gebied van corporate governance werd de website verbeterd en een klokkenluidersregeling ingesteld. Op vragen van de VEB over de handhaving van de certificering kwam het argument dat als gevolg van de afschaffing van de 15-procentregeling nu meer dan 50 procent van de aandeelhouders aanwezig is en dat certificaathouders in ‘oorlogstijd’ volledig, zonder beperking, hun stemrecht kunnen uitoefenen of volmacht kunnen geven. De benoemingstermijn van bestuurders en het voorzitterschap van de benoemings- en beloningscommissie is volgens president-commissaris Ribourdouille nog steeds een zaak van beleid en verantwoordelijkheid van bestuur en commissarissen, in het belang van de vennootschap.

In antwoord op de vraag van de VEB welke peer group is gebruikt voor de financiële doelstellingen meldde Ribourdouille dat extern bureau Towers & Perrin naar drie categorieën heeft gekeken, te weten banken (SNS, Van Lanschot, Friesland en Nederlandse grootbanken), it (Euronext, CapGemini, Ordina, LogicaCMG) en diverse bedrijven (Nordic Trust, Asset Management, Robeco). Na elf jaar trad commissaris De Beus terug, in zijn plaats werd Rik van Slingelandt benoemd.