VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortgaand herstel

Bij het begin van deze jaarvergadering stond bestuursvoorzitter Albert Roëll die vorig jaar Von Balluseck opvolgde, eerst stil bij het tweehonderdjarig bestaan van Kas Bank. Hij verwees daarbij ook naar het recent uitgegeven jubileumboek over de geschiedenis van de bank: "Van een traditionele bewaarder van geld en effecten zijn wij getransformeerd tot een veelzijdig specialist in securities- en investorservices. Het bedrijf heeft zich telkens opnieuw uitgevonden en tevens zijn grenzen verlegd. Ongewijzigd bleven de neutraliteit en de onafhankelijkheid, die Kas Bank een centrale positie binnen het effectenverkeer hebben bezorgd, in Nederland en daarbuiten."

Traditionele activiteiten als bewaarneming van effecten en afwikkeling van effectentransacties ten behoeve van institutionele beleggers en financiële intermediairs zijn nog steeds de kern van het bedrijf. Kas Bank is haar terrein wel aan het verbreden met nieuwe cliënten, investment-managementdiensten, zoals performancemeting, risicoanalyse en beleggingsadministratie, alsmede bruikleen in het internationale leencircuit.

Kas Bank richt zich primair op institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers). De bank heeft slechts een klein deel Private Banking cliënten en daaraan wordt dan ook weinig aandacht besteed in het jaarverslag. Daarin vindt men overigens veel vakjargon en Engelstalige termen. Voor buitenstaanders, maar mogelijk geïnteresseerde beleggers is Kas Bank in haar presentatie moeilijk te volgen. Roëll was gevoelig voor de oproep om hier meer eenvoud te tonen. Ondertussen voert Kas Bank haar dienstverlening ook internationaal op. Kantoren alleen in Amsterdam en Londen, maar de hele westelijke helft van Europa moet het werkterrein zijn. Via correspondenten en elektronische verbindingen wordt een groot deel van de internationale relaties bediend.

Het herstel van 2004, na een diepe terugval daarvoor, zette zich in 2005 voort. De baten gingen van 108,8 naar 120,5 miljoen euro en het nettoresultaat steeg van 15,9 naar 19,4 miljoen euro. Een goede vooruitgang, maar nog ver onder het winstniveau van 53,8 miljoen euro uit het topjaar 2002. Een persbericht van 3 mei meldt de verwachting van een positieve winstontwikkeling in 2006.

Aan de corporate governance code voldoet Kas Bank steeds meer. De zogenaamde 15 procent regeling als maximaal stemmenaantal voor certificaathouders is nu afgeschaft. De constructie met administratiekantoor en certificering verliest ook hier steeds meer terrein. In antwoord op vragen sluit president-commissaris Ribourdouille niet uit dat Kas Bank op termijn de certificering geheel zal afschaffen. De raad van bestuur telt met de benoeming van Hans Kadiks weer vier leden. De raad van commissarissen gaat terug van zeven naar zes leden. Mevrouw Mulock Houwer treedt na twaalf jaar terug, evenals de heer Beckers vanwege internationale verplichtingen. Ineke Donkervoort treedt aan als commissaris.