VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mager jaar en weinig transparant

Tijdens de jaarvergadering van Kas Bank legt bestuursvoorzitter Sandor von Balluseck uit dat 2003 door turbulentie in de Europese effectenindustrie een mager jaar is geworden. Kas Bank verkeert al enige jaren in een soort transformatieproces en treedt nu steeds vaker op als verschaffer van informatie aan middelgrote Europese beleggers (Investment Management services). Dit en andere nieuwe producten en markten zullen volgens Von Balluseck van 2004 een beter jaar maken. Het eerste kwartaal bevestigt dit enigszins.

Kas Bank heeft nog geen opvolger voor Von Balluseck. Peter Göbel zou in januari in het bestuur komen en in mei de voorzittershamer overnemen. Hij trok zich echter op het laatste moment terug. De voormalig Achmea-bankier kreeg niet de vereiste toestemming van De Nederlandsche Bank. De zevenkoppige raad van commissarissen onder leiding van P. Ribourdouille wilde hier niets over kwijt. De commissarissen hebben wel intern iemand gevonden die het bestuur zal komen versterken. Daarnaast blijft de raad zoeken naar een opvolger voor Von Balluseck.

Transparantie ontbrak in het jaarverslag. De toelichting op het jaarverslag was hiermee volledig in lijn. Er werd weinig houvast gegeven over de financiële doelstellingen die horen bij de nieuwe strategie. Het komt erop neer dat de nieuwe producten, activiteiten en markten niet meetbaar zijn, dat targets – als ze er al zijn – niet worden vrijgegeven uit concurrentieoverwegingen en dat aandeelhouders maar van het bestuur moeten aannemen dat deze vernieuwingen werkelijk tot betere resultaten zullen leiden. Aangezien alle vragen om dit enigszins te kwantificeren onbeantwoord bleven, is de VEB hiervan nog niet overtuigd.

Van hetzelfde laken een pak toen het optieplan en het bezoldigingsbeleid aan de orde kwamen. Opties worden uitgekeerd bij een "normaal goede performance". Na aandringen krijgen de aandeelhouders uiteindelijk te horen wat de onderneming hieronder verstaat. Dat geld ook voor de targets voor de variabele beloning. Volgend jaar, belooft Von Balluseck plechtig, wordt dit duidelijker, inclusief bijbehorende tabellen, in het jaarverslag gepubliceerd.

Vorig jaar heeft Kas Bank veel moeten investeren. Na afronding van het transformatieproces tot een Europees specialist waarbij een significante productontwikkeling is gerealiseerd, is dat nu niet meer nodig. Mede gezien de sterke solvabiliteit en liquiditeit besluit het bestuur de over 2003 behaalde winst volledig in dividend uit te keren. Hiermee werd het magere jaar voor de aandeelhouders nog enigszins gecompenseerd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net