VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kwetsbaar bij slechte beurs

Bestuursvoorzitter Von Balluseck memoreert 2001 als een matig jaar. Het was een slecht jaar voor beleggers, met slinkende effectenvermogens (inkomsten uit bewaarloon dalen) en een laag transactievolume (minder inkomsten uit afwikkeling). Zonder de eenmalige bate van ruim acht miljoen euro uit verkoop van het belang in LIFFE zou een twintig procent lager resultaat geboekt zijn. In 2002 wordt opnieuw een bijzondere bate gerealiseerd door verkoop van het belang in Cedel, een clearingorganisatie in Luxemburg.

Kas Bank heeft nóg enkele belangen, die in de toekomst een bate kunnen betekenen. Opvallend is overigens dat een deel van de opbrengst nodig is om het pensioenfonds te versterken. Boekte het pensioenfonds tegenvallende beleggingsresultaten of is het in het verleden te weinig gevoed met premieafdrachten? Von Balluseck gaf het niets verklarende antwoord, dat veel nieuwe werknemers in dienst zijn getreden.

De kwaliteit van de clearing- en custody-diensten van Kas Bank zijn van hoog niveau volgens internationale maatstaven. Het is een hoogwaardig, ingewikkeld administratief product dat gekenmerkt wordt door hoge systeemkosten en een moordende internationale concurrentie en verkrappende marges.

Slaag/faalfactoren zijn snelle en foutloze afwikkeling van transacties, verbindingen met beurzen en internationale clearing houses en een hoog transactievolume om de hoge vaste kosten terug te verdienen. De basis van circa 200 miljard euro aan voor cliënten bewaarde effecten is hiervoor aan de magere kant. Het is minder dan vijf procent van het effectenbezit van de Nederlandse beleggings- en pensioenfondsen; een flink deel is verder afkomstig van buitenlandse cliënten. Voor particulieren bewaart Kas Bank slechts circa één miljard euro aan effecten. Daar ligt het accent dus niet.

Ook in deze vergadering wordt kritiek geuit op de instelling en de bevoegdheden van de Commissie van Aandeelhouders die de aandeelhouders in (ook stem-)rechte vertegenwoordigt. Terwijl daarenboven de Stichting Administratiekantoor Aandelen Kas-Associatie statutair nooit meer dan vijftien procent van het uitstaande kapitaal in vrije roulatie mag brengen! De bestuursvoorzitter bevestigde nog eens dat zijn bedrijf het heel nuttig vond.
Kas Bank koppelt een gezonde vermogenswaarde aan een matig winvermogen, dat snel onder druk komt als de ontwikkeling ter beurze tegenvalt.