VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voldoening

Het was de laatste aandeelhouders vergadering onder voorzitterschap van prof. dr. Zoutendijk, die de wettelijk gestelde leeftijdsgrens bereikt heeft. Uit het jaarverslag n de woorden van de heer Von Ballusek, voorzitter van de raad van bestuur, bleek de voldoening over het goede resultaat 2000.

Van vermogensbeheerder/bewindvoerder voor particulieren en stichtingen en uitvoerder van vele taken als afgeleide van het beursgebeuren  bank/kredietverlener voor commissionairs en hun cliënten via tripartite-rekeningen  heeft KA zich de laatste jaren sterk geprofileerd als professionele bewaarder (internationaal: custodian) van effecten voor institutionele cliënten (pensioenfondsen en banken) en grote effectenhandelaren en als subcustodian voor global custodians. Zij kiezen KA voor snelheid en betrouwbaarheid van beheerhandelingen (mutaties, dividendbetalingen) en real time informatie in elke fase van die processen. Het aantal cliënten is in 2000 met 44 toegenomen.

KA is de eerste partij die general clearing member is van elk van de drie beurzen van Euronext: Amsterdam, Brussel en Parijs, wat cliënten met belangen op deze markten aantrekt. Tegelijkertijd is KA daarmee concurrent van grote marktpartijen als HSBC, BNP, Citibank en State Street. KA als kleine bank met een uitstekend product heeft het voordeel dat zij flexibel kan inspelen op de wensen van de cliënt; als nadeel wordt gezien dat de draagkracht voor risico’s (afwikkeling van mega-transacties kan grote verliezen veroorzaken) beperkt is. Dit speelt vooral bij grote cliënten.

Wellicht verklaart dit dat KA haar doelstellingen, die in 2000 grotendeels ruimschoots zijn gehaald en hieronder zijn weergegeven, op dit moment niet verder aanscherpt.

Tijdens de vergadering werd bekendgemaakt dat het eerste kwartaal van 2001 ten opzichte van het eerste kwartaal 2000 een 15 procent lager nettoresultaat had opgeleverd, voornamelijk door geringere activiteit in beleggingsland. De heer Von Ballusek waagde zich niet aan een winstprognose voor 2001.

Ook in deze aandeelhouders vergadering werd kritiek geuit op de nieuwe wettelijke regeling voor vaststelling (peildatum) van het aantal aandelen dat men ter vergadering vertegenwoordigt. Ook door optie-uitoefening kan hiermee worden gemanipuleerd.

Scherpe kritiek werd geuit op het voorstel om aan de aandeelhouders commissie, voor de komende 2 jaar alle bevoegdheden van de algemene aandeelhouders vergadering over te dragen. De drie voorgestelde leden hebben geen aandelen of certificaten, (zou bezit van certificaten niet juist een pr zijn?). Een band of overleg met een achterban van certificaathouders heeft men niet. Deze kunnen ter vergadering uitsluitend vragen stellen en hopen dat die netjes beantwoord worden, want stemgerechtigd zijn hun ter beurze noterende certificaten niet. De St. Administratiekantoor Aandelen Kas-Associatie mag statutair bovendien nooit meer dan 15 procent van de stemgerechtigde aandelen afstaan. Waarom wordt dan het laatste restje aanzien dat de aandeelhouders vergadering kan behouden teniet gedaan door een haar vertegenwoordigende Commissie te benoemen?