VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terug naar groei?

 Telecomconcern KPN heeft een goed jaar achter de rug. De daling van de omzet van de divisie Vast is stabiel gebleven, het aantal TV-klanten is gegroeid, de divisie Mobiel is fors gegroeid (ook door de overname van Telfort) en ook internationaal liet KPN groei zien. De komende jaren focust KPN zich op behoud van haar positie op de traditionele markten en verdere groei op nieuwe markten (internettelevisie, internetbellen en breedband). Al met al zal de omzet in 2010 meer dan 15 miljard euro moeten gaan bedragen, zo voorspelde bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer. Het dividend zal stijgen tot 80 eurocent per aandeel in 2010. Het verslag van de raad van bestuur klonk mooi, maar liet toch vele vragen onbeantwoord.

Ten eerste waren daar natuurlijk de vragen over de integratie van het vorig jaar verworven IT-onderneming Getronics. KPN is door deze overname weliswaar marktleider in de Benelux op het gebied van werkplekbeheer, maar voordat Getronics op hetzelfde niveau presteert als KPN - zowel wat operationele als financiële prestaties betreft - moeten er nog heel wat stappen gezet worden. Getronics behaalt namelijk een marge van hooguit 3,5 procent terwijl KPN's activiteiten met een marge 20 procent aanzienlijk winstgevender zijn.

<FONT size=2>Het is niet voor niets dat KPN het nog niet aandurft een zogenaamd ‘control statement’ voor Getronics af te geven. Getronics, en dus 20 procent van de groepsomzet van KPN, wordt buiten deze risicoverklaring gelaten. Eelco Blok, eindverantwoordelijk voor de ICT divisie van KPN, moet ervoor zorgen dat Getronics wat financiële verslaglegging eind 2008 betreft op hetzelfde niveau is als KPN nu. De verwachting is dat ook de resultaten snel op niveau zullen komen. KPN verwacht in tegenstelling tot concurrenten als British Telecom en Deutsche Telekom wel te slagen met het ontwikkelen van haar ICT-divisie. KPN gaat daartoe op korte termijn een aantal Getronics-onderdelen verkopen en zich alleen op de kernactiviteiten concentreren.
</FONT>
Ook wilden aandeelhouders meer informatie over de concurrentie van KPN op de nieuwe markten. Sinds de overname van Telfort beschikt KPN over twee UMTS-licenties die zij ook beide wil benutten, zodat geen boetes voor niet-gebruik verschuldigd zullen zijn, zo gaf Scheepbouwer aan. De problemen met VoIP (internetbellen) en Digitenne zijn opgelost, verzekerde bestuurslid Coopmans de aanwezige aandeelhouders en het gebruik van internettelevisie via Digitenne groeit. KPN verwacht met haar groei in de nieuwe markten de teruggang in de traditionele markten te kunnen opvangen, zodat zij de beloofde omzetgroei kan waarmaken.

KPN heeft zich de kritiek op haar lange termijn beloning van de raad van bestuur aangetrokken en stelde een wijziging van dat beloningsbeleid voor. De uitgestelde cashbonus wordt voortaan in aandelen betaald, waarbij een verplichte periode van twee jaar geldt waarin de aandelen moeten worden aangehouden na het onvoorwaardelijk worden van die toekenning. En de bonus bij benedengemiddeld presteren werd afgeschaft. De VEB sprak haar goedkeuring uit voor de voorgestelde wijzigingen, maar gaf aan teleurgesteld te zijn dat de periode waarin de aandelen niet mogen worden verkocht niet in overeenstemming gebracht werd met de code Tabaksblat die een vijfjaarperiode hiervoor voorschrijft. Ook de praktische uitvoering van de lange termijn beloning laat te wensen over, Zo heeft Blok over 2007 113 procent van zijn basissalaris in aandelen toegekend gekregen, terwijl het jaarverslag een maximum van 75 procent vermeldt. Financieel directeur Marcel Smits kon tijdens de vergadering niet uitleggen waar de afwijkende uitvoering op gebaseerd was. De VEB onthield zich daarom van stemming op dit punt.

Ook de beloning van de raad van commissarissen stond op de agenda. Over de hele linie zouden de vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen met 10.000 tot 20.000 euro moeten stijgen. Dat terwijl vorig jaar ook al een verhoging doorgevoerd was en in ieder geval de complexiteit van de Amerikaanse notering weggevallen is! Verder werd een vergoeding van 1500 euro per vergadering voorgesteld als die vergadering in een land plaatsvindt waar die commissaris niet woonachtig is. De VEB vindt de verdere verhoging een slecht signaal, zeker in een tijd waarin nog steeds werknemers van KPN gedwongen vertrekken en stemde dan ook tegen. De VEB hoopt daarbij dat het KPN zal lukken om ook voor haar eigen vergaderingen gebruik te maken van de mogelijkheden van conference calls en videoconferencing, die zij anderen zo succesvol biedt.