VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Blijvend sterke prestaties

KPN-reclameboodschappen lardeerden de presentatie van bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer, die zijn verhaal besloot met een overzicht van de behaalde resultaten over de laatste vijf jaar. In september 2001 stond KPN er slecht voor, maar dankzij de genomen maatregelen en het nieuwe beleid steeg het aandeel KPN met 201 procent, terwijl de AEX in dezelfde periode slechts met 13 procent is toegenomen. Het aandeelhoudersrendement, gemeten als het totaal van de vrije kasstroom die wordt aangewend om dividend te betalen en aandelen in te kopen, bedroeg 2,6 miljard euro in 2006.

KPN is in Nederland marktleider en speelt slechts een bescheiden, doch niet onbelangrijke rol in de Duitse en Belgische markt. De kernpunten van 2006 waren de blijvend sterke prestaties van de groep in lastige markten. De groei van de omzet en ebitda in de divisie Mobiel was groter dan de daling in de divisie Vast. De strategie in Mobiel resulteerde in een winstgevende groei in drie landen.

Door de sterke groei van InternetPlusBellen (VoIP) toonde de divisie Vast veerkracht. Het netwerk van de KPN is mede onder druk van de Opta opengezet voor gebruik door concurrenten, zoals Tele 2. Volgens cfo Marcel Smits is deze ontwikkeling voor KPN erg gunstig gebleken en betekent ook een voorsprong in de markt van kabelexploitanten die deze flexibiliteit niet kennen.
KPN stuurt op ebitda. In 2006 was de ebitda 1,9 procent hoger dan in 2005, maar het bedrijfsresultaat was 5,3 procent lager. Het nettoresultaat nam met 8,9 procent toe door lagere belastingen voor een bedrag van 233 miljoen euro.

De effectieve belastingdruk bedroeg in 2006 slechts 7,5 procent tegen 20 procent in 2005. Op de vraag van de VEB welk percentage belastingdruk in 2007 van toepassing zal zijn, gaf Smits geen duidelijkheid en verwees naar de website van KPN waar een rekenmodel voor belastingen is opgenomen. Hoewel de vooruitzichten voor de markt van KPN positief zijn, is geen nader inzicht in het financieel resultaat 2007 gegeven.

Vanaf 1 januari 2007 is sprake van een nieuwe organisatie-structuur met vier sectoren in Nederland waarbij de consument en de zakelijke klant centraal staan. Hiervoor zijn Vast en Mobiel samengevoegd omdat er steeds minder onderscheid is tussen deze diensten. Voor breedbandverbindingen zijn er volgens Scheepbouwer drie speerpunten: zorg, beveiliging en onderwijs.

KPN doet slechts kleine overnames als de prijs niet te hoog is en deze direct bijdragen aan de groei. Een van de speerpunten in het financieel beleid is het streven naar een optimale vermogenstructuur met maximalisatie van het aandeelhouders-rendement en flexibiliteit voor verdere groei en investeringen. Het inkoopprogramma van aandelen is in 2007 voortgezet waarvoor tevens het maatschappelijk kapitaal is verlaagd van 8 miljard naar 6 miljard euro.