VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Inzetten op nieuwe diensten

Op 1 maart onthulde KPN eindelijk haar strategie voor de toekomst van het vaste net. Net als de kabelbedrijven richt KPN zich op nieuwe diensten gebaseerd op internettechnologie (ip) en ‘triple play’ (telefonie, internet en televisie). Het bestaande kopernetwerk wordt al aangepast aan de moderne ip-maatstaven. Hierdoor kan KPN in de toekomst sneller inspelen op nieuwe diensten en vergroot zij haar flexibiliteit. Aan de kostenzijde levert dit vanaf 2009 een jaarlijkse besparing van 850 miljoen op.

Over de doelstellingen voor omzet en resultaatontwikkeling wilde bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer niets melden. Ook wenste hij niet aan te geven op welke doelgroepen KPN zich gaat richten met de nieuwe diensten en of daar überhaupt op dit ogenblik wel behoefte aan is. Zelfs op vragen over de toekomstige ontwikkelingen van de hele markt voor nieuwe diensten gaf Scheepbouwer geen enkel antwoord.

Voor mobiele telefonie zijn er wel concrete doelstellingen voor 2005 en 2006. Zo dient het Duitse E-Plus minimaal 11 miljoen abonnees (nu 9,5 miljoen) te hebben en een operationele marge (voor afschrijvingen) van minimaal 30 procent. In Nederland moet het marktaandeel behouden blijven op 40 procent bij een operationeel resultaat van ten minste 40 procent. De Belgische dochter Base moet minimaal een operationele marge realiseren van 30 procent met ten minste 2 miljoen abonnees (nu 1,6 miljoen).

De nieuwe CFO Marcel Smits, afkomstig van Vendex KBB, meldde dat voor heel KPN de omzet in 2005 min of meer gelijk zal zijn aan die van 2004 en dat de operationele marge met 9 procent zal dalen door verdere toename van de marketingkosten en een extra storting in de pensioenkas van 50 miljoen euro. Bij de vragen over groei van omzet en resultaat in 2006 en 2007 volgde Smits het zwijgende voorbeeld van Scheepbouwer. Wel zei hij te streven naar een vrije kasstroom van minimaal 2 miljard euro.

Smits’ voorganger Maarten Henderson leek in maart 2004 zelf weg te willen bij KPN, maar uit het jaarverslag blijkt dat hij door de commissarissen is ontslagen. Daarbij kreeg hij één jaarsalaris mee, conform de code-Tabaksblat. Henderson bleef echter tot eind 2004 op KPN’s loonlijst staan en ging al per 1 oktober bij Nuon aan de slag. Zodoende bedraagt zijn feitelijke afvloeiingsregeling 1,25 keer het basissalaris, in strijd met de code-Tabaksblat. Bovendien was er geen sprake van een overbruggingsperiode naar een nieuwe functie. Al voordat Henderson weg was bij KPN maakte Nuon bekend dat hij daar de financiële baas zou worden. Volgens president-commissaris Ton Risseeuw is in de overeenkomst met Henderson niet voorzien in een gedeeltelijke uitkering bij het aanvaarden van een passende functie binnen een bepaalde termijn.

Het jaarverslag 2004 vermeldt alleen de bonussen van de bestuurders over 2003. Vanaf volgend jaar zullen in het jaarverslag ook de bonussen over het betreffende boekjaar worden opgenomen. Vooraf geeft KPN niet de kwantitatieve doelstellingen voor de bestuursbonussen, vanwege concurrentiegevoeligheid. Maar commissaris De Jager, voorzitter van de remuneratiecommissie, weigerde ook achteraf die doelstellingen voor 2004 te onthullen. Wel verzekerde Risseeuw dat de bestuurders hun doelstellingen bijna allemaal hadden gehaald..

Op de agenda stond ook de benoeming van controlerend accountant PricewaterhouseCoopers. Enkele aandeelhouders wensten te weten hoe hoog de vergoeding van de accountant zou zijn en hoe de keuze tot stand was gekomen. Een lange en felle discussie was het gevolg, waarbij Risseeuw met openstaande microfoon aan zijn buurman Scheepbouwer meldde: "Dit is zo hufterig." Onduidelijk bleef wie hij daarbij op het oog had: aandeelhouders die vragen stellen of bestuurders die geen antwoord willen geven.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net