VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Moeilijke tijden duren voort

President-commissaris Ton Risseeuw startte de
vergadering met de opmerking dat KPN de weg omhoog heeft gevonden. Voor het
eerst sinds 2000 realiseerde KPN in 2003 weer een nettowinst en wist zij de
nettoschuld met bijna veertien miljard te verminderen tot 8,3 miljard euro.
Desondanks is KPN’s toekomst niet zorgeloos.

 De belangrijkste cashgenerator –
het vaste net – kampt met problemen. De winstgevendheid staat onder druk door
ingrijpen van de telecomtoezichthouder Opta en door de daling van het aantal
huishoudens met een aansluiting op het vaste net met vijf procentpunten tot 85
procent in de afgelopen twee jaar. Topman Ad Scheepbouwer gaf aan dat breedband
internet straks de kurk moet worden voor het vaste net bedrijf.

Ook de toekomst van KPN Mobile is nog onzeker. In 2003 was zij marktleider in
Nederland (marktaandeel 40%), met afstand nummer drie in Duitsland (13%) en in
België eveneens met afstand de derde en kleinste speler (15 %). Gesprekken met
het Britse mmO2 zijn begin 2004 gestrand, waardoor KPN Mobile de noodzakelijke
vergroting van haar kritische massa niet kon realiseren. Scheepbouwer gaf aan
dat KPN geleerd heeft van de fouten uit het verleden en dus zal zorgen voor een
solide financiering en toestemming zal vragen aan haar aandeelhouders als
acquisities worden overwogen. Volgens Scheepbouwer is het op dit ogenblik
redelijk rustig op het mobiele overnamespeelbord.

Als de grote spelers zich gaan
roeren, zal dit een sterk opdrijvend effect hebben op de overnameprijzen. Hij
wilde niet aangeven welke kritische massa KPN Mobile nodig heeft om op lange
termijn aandeelhouderswaarde te kunnen creëren. Ook kregen aandeelhouders geen
duidelijkheid binnen welke termijn KPN Mobile voldoende kritische massa moet
hebben.

Om het aandeelhoudersrendement te verhogen keert KPN voor het eerst sinds
2000 weer een dividend uit, te weten 0,25 euro per aandeel. Voor de komende
jaren is KPN van plan minimaal 0,20 euro per aandeel uit te keren. Daarnaast is
KPN ter verbetering van het aandeelhoudersrendement in maart een
aandeleninkoopprogramma gestart, dat tot juni 2004 loopt. Het totale
inkoopprogramma behelst vijfhonderd miljoen euro. Op 15 april waren 47 miljoen
aandelen voor 289 miljoen euro ingekocht. KPN gaf aan dat zij alleen inkoopt op
een voor haar acceptabel prijspeil en vindt dus kennelijk op dit ogenblik een
prijs van 6,15 euro per aandeel acceptabel.

Op de agenda stond ook een kennisgeving van de herbenoeming van de
commissaris Eustace. Hoewel KPN een structuurvennootschap is en aandeelhouders
formeel geen zeggenschap in commissarisbenoemingen hebben, legde Risseeuw de
benoeming toch voor aan de aandeelhouders. Op de vraag wat er zou gebeuren als
de benoeming geen goedkeuring kreeg, probeerde notaris Visser Risseeuw te redden
met het antwoord dat dan de Ondernemingskamer uitsluitsel zou moeten brengen.
Dit zal niet gebeuren, aangezien de aandeelhoudersvergadering akkoord ging met
de benoeming