VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

KPN's kostbare vlucht naar voren

De aandeelhoudersvergadering van KPN stond in het teken van de forse schuldpositie die het bedrijf vorig jaar heeft opgebouwd. In de aandeelhoudersvergadering van 2000 had bestuursvoorzitter Smits al aangegeven dat KPN in de Champions League van telecom-aanbieders wilde meespelen. Daartoe werd voor 10,6 miljard euro 77,5 procent van de Duitse mobiele aanbieder E-Plus gekocht, werden kostbare UMTS-licensies (totaal 8,7 miljard euro) verkregen en werd in februari 2001 het resterende belang in KPN Orange (België, 0,5 miljard euro) overgenomen. Ondanks de versterking van het eigen vermogen met 8 miljard euro door de aandelenemissie en de verkoop van 15 procent van KPN Mobile aan NTT Docomo steeg de schuld van 4,6 miljard euro naar bijna 22 miljard euro. Bij 1,2 miljard uitstaande aandelen bedraagt de schuld ruim 18 euro per aandeel!

KPN's balans van ultimo 1999 kent men een jaar later niet meer terug. Op de balans prijken nu immateriële activa zoals de goodwill die voor E-Plus is betaald en de UMTS licenties. Tegenover een eigen vermogen van 16,4 miljard staat voor 28,3 miljard euro aan immaterieel actief. Een griezelige situatie, want bij de oude grondslagen was het eigen vermogen negatief uitgekomen. In de vergadering toonde bestuursvoorzitter Smits zich uiterst optimistisch over de schuldreductie. In 2001 bestaat een financieringsbehoefte van 10 miljard euro, die wordt gelenigd met de operationele kasstroom (3 milljard euro), leningen (2 miljard) en de verkoop van deelnemingen (5 miljard euro). Onder deze af te stoten deelnemingen bevindt zich Eircell, het Indonesische Telkomsel en het Tjechische Ceska Telecom.

De geldschaarste leidt er ook toe dat verdere expansieplannen voorlopig in de koelkast moeten. KPN richt zich op de kernmarkten Nederland. Duitsland en België en moet eerst investeren in UMTS om deze dienstverlening aan te kunnen bieden. Ook de winstgevendheid is aangetast, maar wie de aandeelhouderspagina bekijkt (blz. 140), ziet een gepresenteerde winst per aandeel van 1,90 euro en een koerswinstverhouding van 7,9. Geen representatieve cijfers, aangezien deze winst slechts te danken is aan incidentele baten.

Operationeel steeg de omzet met 30 procent, de EBITDA (winst voor rente, belastingen en afschrijvingen) met 14 procent en daalde de winst voor afschrijving goodwill tot 371 miljoen euro. Na afschrijving van goodwill wordt zelfs verlies geleden. Smits benadrukte dat in 2003 weer winst wordt verwacht. De EBITDA zal in 2001 met 5 procent groeien en daarna met (minimaal) 10  15 procent. Bovendien moet het kostenbesparingsprogramma Vision een besparing van 700 miljoen euro opleveren.

Het dividendvoorstel luidde 0,53 eurocent in aandelen. KPN heeft onvoldoende middelen om contant dividend uit te keren en volstaat met deze sigaar uit eigen doos. Een zuiver stockdividend is immers een verkapte splitsing van de aandelen. Na al dit negatieve nieuws is een positieve ontwikkeling dat KPN overgaat op kwartaalrapportage. Tenslotte waren er nog buitenlandse tegenstemmen tegen de benoeming van mevrouw Van Lier Lels tot commissaris. President-commissaris Hube vroeg zich af hoe deze aandeelhouders, die zover weg woonden, kennelijk zoveel over de kandidaten wisten. Het antwoord liet zich raden: Telecommunicatie!

Wie terugkijkt op 2000 moet concluderen dat het aandeel KPN zon 80 procent van haar waarde heeft moeten inleveren (veel meer dan de concurrentie) en van een weduwen en wezenfonds is veranderd in een speculatief aandeel. De verwerving van een Europees marktaandeel is ten koste gegaan van balans en contante dividenduitkering, een radicale verandering die zonder expliciete aandeelhoudersgoedkeuring heeft plaatsgevonden.