VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoge koers beste bescherming

De basis van Ten Cate ligt in de textiel. Maar dan wel technologisch zeer hoogwaardig textiel: kogel- en brandwerende kleding, materiaal voor pansering van legervoertuigen, waterbouw, vliegtuigen en kunstgras. Ten Cate is actief in nichemarkten met producten met een hoge toegevoegde waarde en dito winstmarge. De activiteiten zijn verdeeld over drie divisies: advanced textiles & composites, geosynthetics & grass en technical components.In 2004 werd het Amerikaanse Southern Mill verworven. De onderneming was goedkoop, want verliesgevend.

Dankzij een razendsnelle opknapbeurt en grote opdrachten van het Amerikaanse leger heeft Southern Mill een enorme bijdrage aan de winst geleverd. Bestuursvoorzitter Loek de Vries merkte op dat de waarde wel is vervijfvoudigd, terwijl de synergie-effecten nog moeten worden geoogst. In 2005 heeft Ten Cate in China een productievestiging opgezet. Van Azië wordt veel verwacht.

Opmerkelijk was dat Amerika en Azië de motor waren achter de omzetgroei en winstverbetering in 2005. De Europese markt was moeilijk. De groei van de omzet maakt investeren in capaciteit noodzakelijk. De investeringen hebben tot een daling van de solvabiliteit geleid van 46 tot 37 procent.In het verleden acquireerde Ten Cate verliesgevende bedrijven tegen lage prijzen om ze te winstgevend te maken.

Nu is het criterium dat de acquisitie onmiddellijk moet bijdragen aan de winst per aandeel. De hoge koers van Ten Cate maakt overnames trouwens makkelijker. De focus op aandeelhouderswaarde blijkt ook uit het bewust desinvesteren van de divisie technical components. De te verkopen bedrijven worden eerst winstgevend gemaakt, zodat ze met een boekwinst kunnen worden verkocht (fix and sell).Via een gericht merkenbeleid wil Ten Cate de uitstraling van haar producten vergroten. Tijdens de vergadering werd een complete merkenstal gepresenteerd.

In Nederland dankt Ten Cate de toegenomen bekendheid mede aan haar kunstgras, terwijl de onderneming hiermee in Nederland en Europa helemaal niet zo succesvol is. De Vries typeerde de markt als vechtmarkt. De successen worden momenteel nog vooral geboekt in de Verenigde Staten en Azië. Ten Cate ontwikkelt zich steeds meer tot een Amerikaanse en Aziatische onderneming. Inmiddels is ook de helft van de aandelen in buitenlandse handen.

De doelstellingen voor 2006 zijn duidelijk, onder andere een substantieel hogere ebit. Aan een concrete vooruitblik wilde De Vries zich echter niet wagen met een beroep op de onzekere dollarkoers en grondstofprijzen. De beurskoers van het aandeel was in 2002 nog 20 euro, inmiddels is bijna de 100 euro bereikt. Daarom is besloten de aandelen in vieren te splitsen. Verder worden de financierings- en beschermingsprefs afgeschaft. Deze bescherming is niet meer van deze tijd, aldus cfo Lock. Tegen een overname moet Ten Cate zich maar beschermen door een hoge koers.