VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Risicosamenleving als innovatiegebied

Daar Ten Cate corporate governance belangrijk vindt, werd dit onderwerp als eerste agendapunt besproken tijdens de aandeelhoudersvergadering, waar ongeveer 40 procent van de uitstaande aandelen vertegenwoordigd was. Op de meeste onderdelen volgt Ten Cate de code-Tabaksblat. Helaas zijn de prestatiecriteria voor de variabele beloning van de bestuurders nog niet openbaar.

Op verzoek van de VEB is toegezegd daarover volgend jaar meer duidelijkheid te verschaffen. Verder werd het voorstel tot handhaving van het vrijwillig structuurregime behandeld, waarmee Ten Cate aan de aandeelhouders geen maximale zeggenschap geeft. Aangezien Ten Cate over de hele wereld opereert en maar een klein deel van de afzet plaatsvindt in Nederland, is er volgens de VEB geen reden om het ingewikkelde structuurregime te handhaven. Ondanks de aanwezigheid van een aantal institutionele aandeelhouders ging alleen de VEB hierover de discussie aan. Uiteraard stemde de VEB tegen dit agendapunt, dat overigens met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Met een gevoel van tevredenheid gaf bestuursvoorzitter Loek de Vries een toelichting over de winstverbetering in 2004, die voornamelijk in het vierde kwartaal is bereikt. Begin 2004 waren er diverse reorganisatiekosten van totaal ongeveer drie miljoen euro nodig, onder meer door de overname en integratie van Southern Mills, Amerikaans marktleider in hoogwaardige hittebestendige weefsels. Ten Cate gaat bij elke acquisitie het betreffende bedrijf inpassen in de bestaande wereldwijde productstrategie.

Dit brengt met zich mee, zo ook bij Southern Mills, dat de niet tot de kernactiviteiten behorende activiteiten worden afgestoten en dat de organisatie wordt aangepast aan de Ten Cate-standaarden. Dit heeft ertoe geleid dat Southern Mills vanaf het vierde kwartaal flink heeft bijgedragen aan de winst van Ten Cate. In 2004 hebben overigens alle werkmaatschappijen van Ten Cate positief bijgedragen aan de winst.

De goedkeuring door Uefa en Fifa voor het spelen van topvoetbal op kunstgras leidt tot een sterke omzetgroei in deze sector, waarin Ten Cate wereldmarktleider is. Met de divisie technisch textiel focust Ten Cate zich op de nichemarkten van veiligheidskleding, kogelwerende producten (persoonlijke bescherming en voertuigbepantsering), tentdoek, tapijtruggen en composietmaterialen voor lucht- en ruimtevaart.

De omzetgroei in 2004 en ook de goede verwachtingen komen voor een groot deel voort uit de huidige risicosamenleving waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen, waardoor er een grote vraag is naar steeds geavanceerdere beveiligingsmaterialen. Een van de laatste ontwikkelingen is een weefsel dat diverse kleursignalen afgeeft om de drager te waarschuwen voor blootstelling aan hitte of chemische stoffen. Ook is het mogelijk om in dergelijke weefsels zonnecellen te verwerken. Met deze technologieën kunnen toepassingen worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld militaire uitrusting en de gezondheidszorg.

De voortdurende innovatie, waaraan ongeveer vier procent van de omzet wordt besteed, is wel een voorwaarde voor het verdere succes van Ten Cate, omdat de concurrentie aan de onderkant van het productenassortiment vanuit Azië toeneemt. De uitdaging voor Ten Cate ligt derhalve in het blijven innoveren in een samenleving waar risicobeheersing blijft toenemen.