VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Krachtig herstel

Er waren 56 aandeelhouders naar Enschede gekomen om bestuursvoorzitter De Vries een uitvoerige toelichting te horen geven over de geboekte resultaten van de reeds in 2001 ingezette reorganisaties en herstructureringen .
Ten Cate bestaat uit 2 grote clusters: a) Technisch Textiel en b) Technische Componenten. In de cluster Textiel worden weefsels voor beroeps- en veiligheidskleding ontwikkeld en geproduceerd.

Ten Cate hoopt vanaf 2003 de vruchten te kunnen plukken van haar nieuwe aanpak, het benaderen van de eindgebruiker. Zij gaat op vele terreinen de pull-strategie toepassen. Haar leidende marktpositie in hoogwaardig tentdoek probeert zij nog meer te verstevigen door productie van het door haar in 2002 ontwikkelde vlamwerende tentdoek

Op textielbasis worden door Ten Cate thermohardende composieten en thermoplasten geleverd voor lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en antiballistische materialen voor voertuigen en persoonlijke bescherming (kogelwerend). Binnen de marktgroep vindt intensieve kennisoverdracht plaats, waardoor deze organisatorisch wordt aangestuurd op een verdere vergroting van de technologische synergie, zodat de internationale marktpositie nog verder kan worden versterkt.

Het bekendste product van Ten Cate is in feite kunstgras. Dit kan bij allerlei sporten worden toegepast. Sporters lopen op Ten Cate kunstgras geen risico van brandblaren bij het maken van slidings, zoals op nylon kunstvelden. Om de wereldwijd stijgende vraag te kunnen bijhouden moet Ten Cate veel investeren in kunstgrasmachines, te financieren uit de verwachte kasstroom.

In de tweede cluster worden rollers voor printers, kopieermachines, afdichtingen voor mobiele telefoons en allerlei kunststof spuitgietstukken gemaakt. In 2001 leed deze cluster een omvangrijk verlies en dat is in 2002 in positieve richting omgeslagen. In 2000 was sprake van verkoop van de dochter Enbi, maar door de snelle ineenstorting van de afzetmarkt zag de koper hiervan af. Daarom is bij Enbi veel gereorganiseerd en heeft er productinnovatie van transportrollers naar hoogwaardige image transferrollers plaatsgevonden. Door deze maatregelen hoopt Enbi haar herstel te kunnen continueren. Desondanks wordt nog steeds gedacht om geleidelijk afscheid te nemen van kunststof en rubber. De focus voor 2003 en verder is gericht op textiel, waarbij kunstgras en antiballistiek de meeste aandacht krijgen.

Over het verwachte resultaat van 2003 werd geen uitspraak gedaan. Binnenkort komt het kwartaalrapport uit, maar ook daar zal geen jaarverwachting in worden uitgesproken.
De vijf commissarissen vinden, gezien de strengere eisen die aan hun controlerende functie worden gesteld, het college te klein. Binnen niet al te lange tijd zal bekend worden gemaakt dat er een zesde commissaris wordt benoemd, hetgeen onder het huidige structuurregime en in samenspraak met de nog bestaande aandeelhoudercommissie eenvoudig kan geschieden.

De claim van 56 miljoen van United Fabrics, meerderheidsaandeelhouder van de failliete Textielgroep Twenthe, is door de rechtbank afgewezen, doch de tegenpartij is in hoger beroep gegaan. De zaak is nog onder de rechter en Ten Cate maakt zich niet druk over deze kwestie en laat het beslag, gedaan door de tegenpartij op de 50 procent dochter Synbra, rustig voortbestaan.    
Geagendeerd stond de machtiging voor twee jaar voor alle niet geplaatste aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht. Zoals gebruikelijk heeft de VEB tegengestemd.