VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claim van Textielgroep Twente

De claim van de Textielgroep Twente (TGT) van 71 miljoen gulden, het beslag leggen op het 50-procentbelang van TenCate in Synbra Groep B.V. en de onvolledige informatieverstrekking aan aandeelhouders waren de aanleiding tot een aantal indringende vragen, met name van de VEB.

Op de vraag of De Vries ooit een soort van samenwerking met TGT was aangegaan, antwoordde De Vries dat de samenwerking zich had afgespeeld in 1998 en begin 1999. De Vries gaf toe, dat hij van 1 oktober 1998 tot 1 april 1999 een managementfunctie bekleedde bij TGT.

De Vries bevestigde het feit dat er in oktober 2000 een claim bij de Arrondissementsrechtbank ter waarde van 71 miljoen gulden met beslaglegging op het belang van TenCate in Synbra was ingediend. Volgens voorzitter van de raad van commissarissen Veenman was er een persbericht uitgegeven. Aan de informatieplicht ingevolge het Fondsenreglement zou zijns inziens zijn voldaan.

De VEB informeerde naar een persbericht waarin werd beweerd dat men bij TenCate van mening was dat zowel de claim als de beslaglegging kansloos zouden zijn. Men wilde hier verder niet op in gaan, de informatie zou schadelijk kunnen zijn voor de juridische positie van TenCate. Bij TenCate is geen voorziening getroffen voor een eventuele claim.

Met de afwijzing van een samengaan met TGT kwam er tevens een einde aan de pogingen van De Vries om een partner te vinden. Volgens De Vries lagen de wensen van mogelijke partners onvoldoende in lijn met de toekomstvisie en uitgangspunten van TenCate. De onderneming gaat de groeistrategie nu op eigen kracht uitvoeren.

De optieregeling  vastgesteld door de raad van commissarissen  werd in 2000 gewijzigd, er zouden in 2000 geen extra aandelen ingekocht worden.

De flinke omzetstijging die verkregen kan worden door het ontwikkelde kunstgras voor sportvelden van dochteronderneming Thiolon Grass wacht op de goedkeuring van de Fifa. Uiteraard hoopt TenCate ook in ons land vele voetbal-, hockey- en tennisvelden te kunnen verkopen. Op welke termijn die goedkeuring komt, is vooralsnog niet bekend. Er werden geen uitspraken gedaan over de vooruitzichten voor het lopende jaar, maar de doelstelling van 10 procent winstgroei per jaar blijft overeind staan.