VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Certificering tegen sprinkhanen

Voor de derde maal belegde het bestuur van het Administratiekantoor (AK) een vergadering met houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot. Acht houders met in totaal 3.170.785 certificaten (19,7 procent van het aantal dat in administratie is) waren aanwezig of vertegenwoordigd.

Om haar verantwoordelijkheid jegens certificaathouders inhoud te geven heeft het AK-bestuur zich door de onderneming laten voorlichten over zaken als personeels- en beloningsbeleid, organisatorische veranderingen en de overname van Kempen & Co. Gewenste aanpassingen inzake corporate governance zijn vorig jaar gemaakt. Zo zijn barrières voor certificaathouders die zelf willen stemmen zo veel mogelijk verwijderd.

Als het AK toegevoegde waarde wil hebben voor certificaat-houders, zo gaf de VEB het bestuur in overweging, loont het om referentiekader te ontwikkelen op de risicogebieden van Van Lanschot. Met name voor lange termijn ontwikkelingen op het gebied van effectenhandel in effecten en het juridische eigendom van deze effecten die bij buitenlandse bewaar-instituten in vele landen bewaard worden, lijkt dat nuttig.

Conform de regels van corporate governance stelde het bestuur aan de orde of de certificaathouders vertrouwen hebben in het bestuur van het AK. Dat bleek het geval. De VEB noemde een aantal argumenten waarom het fenomeen AK toch een gekunstelde constructie blijft en noemde de beursgenoteerde bedrijven die recent hun AK hebben opgeheven. AK-voorzitter Van Baardewijk betoogde dat het optreden van private equity-bedrijven tot gevolg heeft dat over het nut van administratie-kantoren genuanceerder wordt gedacht dan tot voor kort. Aangezien tegenkandidaten voor de periodiek aftredende drs. A.L.M. Nelissen reglementair te laat werden aangemeld werd genoemd bestuurslid herkozen.