VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kempen ingelijfd

Geruisloos heeft Van Lanschot NV, houdster maatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, nu Kempen en Co ingelijfd, na in 2004 een geslaagd bod op C. en E. Bankiers gedaan te hebben,. De merknaam Kempen en Co blijft gehandhaafd. Het heeft een enigszins andere signature.Versterking van de klantenbasis, het beleggerprofiel, de groei van het beheerde vermogen en aansluiting bij de kenniscentra en synergie door het combineren van activiteiten zijn de winstpunten van de overname.

Van Lanschot wil als kleine grootbank een serieus alternatief voor grootbanken zijn. Met een hoog niveau van persoonlijke dienstverlening. Gezien de groeiende schaalgrootte is de vraag hoe lang Van Lanschot zich kan blijven onderscheiden als de kleine grootbank. De kostprijs van het product en de nodige investeringen vragen naast autonome groei om acquisities. De omzet moet in balans blijven met de kosten. De tweede overname in korte tijd zal niet de laatste zijn. Overnemen of … overgenomen worden. Maar Van Lanschot heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Stevig geworteld in de Nederlandse markt en met het aandelenkapitaal vast in handen lijkt de zelfstandige toekomst verzekerd. Maar, you never know.

De agenda voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering vermeldde "toelichting op de overname"en niet "goedkeuring van de overname" door de aandeelhouders. De VEB wees bij aanvang van de vergadering op het volgende artikel uit de statuten. "De besluiten van de Raad van Bestuur waaronder in ieder geval het aangaan van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere vennootschap zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders." Commissaris De Monchy gaf een uitleg aan dit artikel die inhield dat goedkeuring bij deze overname niet vereist is.

Dit heeft onder andere te maken met de kapitaalverhouding. Ondanks het niet verplicht zijn was het vragen van goedkeuring voor de overname aan de aanwezige aandeel- en certificaathouders sympathieker geweest. De overname heeft grote impact op de balans, de vermogenspositie en de winst- en verliesrekening.

Na een presentatie met de pluspunten van de acquisitie stelde de VEB vragen over de minpunten. Zo worden de afdeling Vermogensbeheer en Effectenbedrijf van Van Lanschot toegevoegd aan Kempen in Amsterdam. Daar zijn op personeelsgebied problemen te verwachten. Zal er door de fusie klantenverloop zijn? Passen de profielen van Kempen en Van Lanschot bij elkaar? Wat is de doelstelling voor het rendement? En de verwachte winst per aandeel? Bestuursvoorzitter Deckers ging op de laatste vragen niet in en liet het aan de aandeelhouders om daar rekensommetjes over te maken. Geduld tot de komende aandeelhoudersvergadering in mei dus.

Ieka Sevinga, statutair directeur Kempen en Co werd voor vier jaar benoemd tot lid van de raad van bestuur met een salaris, bezoldiging en pensioenafspraken in lijn met het beleid van Van Lanschot.