VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het blijft een A-min

De Standard & Poor rating voor Van Lanschot Bankiers is al jaren een A-min en dat ergert het bestuur bovenmatig. Niet geheel ten onrechte, want het gaat goed met de bank. De winst is goed, de vooruitzichten zijn goed (10% groei voor het lopende jaar en ook het doel daarna), het aantal (vermogende) klanten neemt toe – zij het langzaam. Kortom, een solide belegging in een solide bank. De bank besteedt veel aandacht aan de cliënt en is ook zeer zorgvuldig in de kredietverlening. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn, want directievoorzitter Deckers verwacht wel dat de it-kosten toenemen en deskundig personeel steeds moeilijker te vinden is.

Ook voor de VEB is er reden om dat minnetje niet direct weg te poetsen. Ondanks het laten vallen van het beschermingsaspect van de certificering blijft het Administratiekantoor (AK) bestaan en heeft de Stichting preferente aandelen de mogelijkheid tot 100 procent van de uitstaande aandelen voor een heel jaar te verwerven. Het wil er bij het bestuur niet in dat zowel de individuele als de institutionele belegger heel goed in staat is voor het eigenbelang en, indien nodig, voor de ondernemingsbelangen op te komen.

Bovendien is de free float van Van Lanschot zeer laag en hebben institutionele beleggers en de Stichting La Dou du Midi van de familie Van Lanschot toch al een meerderheid, zodat het instandhouden van het AK echt getuigt van koudwatervrees. Een groot aantal beleggers, zoals Robeco, pensioenfondsen, Morgan, Bank of NY, BNP-Paribas, stemde met de VEB tegen de statutenwijziging en de instandhouding van AK en Prefstichting. Met 26,4 procent van de stemmen hielp het AK het bestuur toch aan een ruime meerderheid. Overigens wil de directie wel helpen de free float te vergroten, want dat is nodig om de gewenste notering in de Midkap te verkrijgen.
De VEB vond ook anderen aan haar zijde bij het verzoek om voortaan meer tekst en uitleg te geven over het variabele deel van de beloning van de directie. De prestatiecriteria zijn nogal vaag of ongespecificeerd.

Tenslotte valt nog op te merken dat de bank niet van zins is het hoge hypotheekvolume van 7,3 miljard te securitiseren. Juist die hypotheekverstrekking geeft een goede basis aan de balans en is tevens een middel om de klanten in het duurdere woonsegment (veel Nederbelgen) ook met andere producten te bedienen. Zoals bijvoorbeeld met de daags voor de aandeelhoudersvergadering gesaneerde of samengevoegde beleggingsfondsen.