VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortschrijdend inzicht

Voor de tweede maal kwamen certificaathouders van Van Lanschot NV bijeen om te vergaderen met het bestuur van ‘hun’ Administratiekantoor (AK), dat circa 42 procent van de stemmen op de certificaten in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt. Vorig jaar had het bestuur van het AK haar standpunt omtrent corporate governance toegelicht en aangegeven de certificering en het beschermingskarakter daarvan te willen handhaven. Dit kwam het bestuur op kritiek te staan van een aantal certificaathouders, waaronder de VEB. Die kritiek was kennelijk niet aan dovemansoren gericht.

In augustus van vorig jaar liet Van Lanschot al bij de publicatie van de halfjaarcijfers weten toch te willen afstappen van het beschermingskarakter door de doelomschrijving van het AK aan te passen, en de resterende beperkingen ten aanzien van de stemrechtuitoefening door certificaathouders af te schaffen. Deze wijzigingen stonden nu geagendeerd voor de certificaathoudersvergadering.
Het wijzigingsvoorstel vertoonde echter een aantal verschillen met de doelomschrijving zoals verwoord in de code-Tabaksblat over goede corporate governance.

Daardoor zou het AK van Van Lanschot meer beoordelingsvrijheid behouden ten aanzien van de invulling van haar taak. Maar nog voordat de wijziging met de certificaathouders werd besproken, lichtte AK-voorzitter Aad van Baardewijk, voormalig bestuursvoorzitter van Volker Wessels Stevin, toe dat het AK zojuist had besloten de doelstelling verdergaand aan te passen en volledig in lijn te brengen met de code-Tabaksblat.

Het AK zal zich voortaan bij haar taakuitoefening richten op het belang van de certificaathouders. De VEB gaf aan deze wijziging toe te juichen en in het geval van Van Lanschot bovendien wel enig begrip te kunnen opbrengen voor de aanwezigheid van een Administratiekantoor. Van Lanschot is een relatief kleine onderneming met een bijzondere aandeelhoudersstructuur.

Het aanhoudend voortschrijdende inzicht onder de bestuursleden van het AK sterkte de VEB in de hoop dat de kandidatuur van de VEB voor het bestuurslidmaatschap van het AK tot hernieuwde inzichten zou leiden. Helaas. De aanbeveling van de VEB om ondergetekende te benoemen in het bestuur werd niet opgevolgd, ondanks de bijval voor deze kandidatuur van andere certificaathouders ter vergadering. Het AK besloot vervolgens bestuurslid De Witt Wijnen te herbenoemen. Toch op z’n minst opmerkelijk te noemen dat iemand die zich eerder voor een duidelijk andere doelstelling hard maakte en voor die specifieke taak ook – naar men mag aannemen – is geselecteerd bij de oprichting van het AK, zich nu voor het belang van de certificaathouders moet gaan inzetten. Misschien volgend jaar ook op dit punt voortschrijdend inzicht?