VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aanleiding tot actie WOL

De VEB heeft op 13 april 2000 aangekondigd juridische actie te ondernemen in verband met de mislukte beursintroductie van World Online. De claim jegens de zes gedaagde partijen is gebaseerd op misleidende reclame.
 

Acht gronden van misleiding
Op 13 april 2000 kondigde de VEB juridische actie aan. Het doel van de actie is te komen tot een passende compensatie voor gedupeerde WOL-beleggers.

In de concept-dagvaarding die de VEB op 8 november 2000 publiek bekend maakte staan als (mogelijke) gronden van misleiding genoemd: mededelingen omtrent:

a) het aandelenbezit van mevrouw Brink, zij verkocht eind december tweederde van haar aandelenbezit tegen een prijs van 6,04 euro per aandeel;

b) de professionele loopbaan van mevrouw Brink;

c) de bestemming van de emissieopbrengst;

d) de converteerbare leningen van ABN Amro;

e) de overname van Telitel AB;

f) de lock-up verplichting van bestuurders en commissarissen;

g) een patroon van optimistische berichtgeving rondom de beursgang.

Voorts worden vraagtekens gezet bij de waardering van het aandeel World Online, waarbij de VEB niet uitsluit dat de bandbreedte en de prijs van 43 euro een afzonderlijke grond van misleiding kunnen vormen.

Achtste grond: de Wyler-opties

Vlak voor de aandeelhoudersvergadering van 23 november 2000 bleek bovendien dat commissaris Wyler - die op 1 maart 2000, vlak voor de beursgang tot de raad van commissarissen toetrad - een optiepakket van 415.000 stuks had verkregen met een uitoefenprijs van 2,92 euro.

In het kader van het bod van Tiscali op World Online werd op 6 november 2000 het biedingsbericht gepubliceerd. De informatie in het biedingsbericht toont aan dat de informatie in het prospectus op het punt van optieverlening aan de raad van commissarissen ernstige onjuistheden bevat.

Ruim 5 miljard gulden schade

De schade die de World Online-beleggers geleden hebben is aanzienlijk. Op 17 maart 2000 werden 67,6 miljoen aandelen geplaatst tegen 43 euro. Daarvan was op 3 april 2000 nog slechts 19,25 euro over.

Op basis van de waarde van het bod van Tiscali (0,4891 aandeel Tiscali voor elk aandeel World Online) vertegenwoordigden de aandelen World Online op 14 maart 7,34 euro hetgeen een daling van bijna 83% oplevert ten opzichte van de introductie koers.

Daarmee hebben beleggers gezamenlijk een bedrag van 2,3 miljard euro, ofwel bijna 5,1 miljard gulden, verloren.