VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solide groeier

Bij aanvang van de vergadering van Van Lanschot Bankiers ging een persbericht uit. De verwachting voor 2005 werd positief bijgesteld met de uitspraak dat het resultaat over het eerste kwartaal in lijn was met de middellangetermijndoelstelling van tien procent winstgroei per jaar. De integratie van het in 2004 overgenomen CenE Bankiers verloopt voorspoedig. Met de overname is een bedrag van 250 miljoen euro gemoeid, waarin een agio van 36 miljoen ten opzichte van de boekwaarde.

Dit bedrag zal zonder het resultaat te beïnvloeden de komende jaren ten laste van de post Rente worden geamortiseerd. De kostenbesparingen bereiken via 6,6 en 8,8 miljoen in 2005 en 2006 een niveau van 11 miljoen euro op jaarbasis in 2007. Synergie aan de kostenkant was vooraf het argument voor de overname, aan de afzetkant bieden de klanten van CenE ruime potentie om beleggingsproducten af te nemen met een minder sterke toename van de daarmee gemoeide kosten.

In zijn toelichting meldde bestuursvoorzitter Floris Deckers dat inclusief CenE’s bijdrage in het vierde kwartaal de winst per aandeel over 2004 is uitgekomen op 4,22 euro. Het cliëntenbestand nam toe met 3 procent, de ontvangen provisies en het resultaat op beleggingen bleven gelijk, de sterk wisselende opbrengst uit effecten en deelnemingen steeg van 6,1 naar 17,2 miljoen euro. Het vertrouwen in de gang van zaken bleek uit het voornemen een 15 procent hoger dividend uit te keren, zodat in 10 jaar het dividend bijna vervijfvoudigd is (1995: 0,43 euro).

Van Lanschot volgt de code-Tabaksblat op een aantal punten (nog) niet. Zo blijft certificering van de beursgenoteerde aandelen A gehandhaafd ter behartiging van het belang van certificaathouders (!), ter bescherming bij onvrijwillige overname, ook ter bescherming tegen certificaathouders en grootaandeelhouders als hun wensen strijdig zijn met die van de onderneming. Dit is dus de opdracht voor het administratiekantoor, niet wat in de statuten staat: het uitgeven en beheren van certificaten, het stemrecht uitoefenen en dividend doorbetalen. De matig geformuleerde statuten ademen nog de sfeer van hoe vroeger vergaderd werd, informeel en loyaal aan elkaar. President-commissaris Langman beloofde dat er nog eens naar gekeken zal worden.

Verder volgt Van Lanschot niet de benoemingstermijn van maximaal vier jaar, maar Deckers en de nieuwe bestuurder Paul Loven willen zich beiden vrijwillig aan die termijn houden. Het contract voor vier jaar met Loven was vlak voor de vergadering rondgekomen. Omdat alle stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigd waren, kon deze benoeming worden bekrachtigd zonder geagendeerd te zijn. De commissarissen Langman en De Vin traden af en Harry Baeten, Jos Streppel en Truze Lodder traden toe tot de raad van commissarissen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net