VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schot in de roos

De heer Langman, president-commissaris, leidde de aandeelhoudersvergadering. Een winsttoename van 12 procent. Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk verduidelijkt deze verwachting uit de behaalde resultaten tot eind april 2001. Hogere rentebaten, maar lagere provisie-inkomsten.Van Lanschot richt zich vooral op de vermogende Nederlandse particulier, familiebedrijf en institutionele partijen.

 In toenemende mate benadert de bank de rijke Nederlander in Zwitserland, Luxemburg, Curaçao en vooral België. Nieuwe kantoren in Brussel en Hasselt moeten de Belgische cliënt  die gemiddeld over een twee keer zo groot vermogen beschikt als de Nederlander  beter kunnen bedienen.De verhandelbaarheid van het aandeel blijft uiterst beperkt door de certificering.

Op een vraag van de VEB of deze certificering kan worden opgeheven, wordt door Langman negatief geantwoord.De bank is bang voor een vijandelijke overname en dus heeft de aandeelhouder op de vergadering geen stemrecht, hetgeen vraagt om een verbetering in toekomst.De introductie van drie beleggingsfondsen(dutch, far east en ict)in de jaren 1999 en 2000 is tot nu toe ongelukkig verlopen.De beleggers moesten met een verlies van 144 miljoen euros (ca 315 miljoen gulden) per einde 2000 genoegen nemen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net