VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eten of gegeten worden

Onder het motto eten of gegeten worden reageerde de VEB op de toelichting van bestuursvoorzitter Jan Brouwer, die in zijn toelichting op het jaar 2007 nauwelijks inging op de huidige ontwikkelingen in de markt en de positie van Super de Boer.
Tegen de achtergrond van de verkoop van Schuitema (C1000) door Ahold aan private equity partij CVC verwacht de markt dat een duidelijke consolidatieslag aanstaande is in supermarktland. Brouwer gaf dat zelf ook aan.

Naar zijn mening is sprake van een verzadigde markt waarin teveel spelers elkaar verdringen, en is er achter de onbetwiste leider Albert Heijn ruimte voor een stevige tweede partij. Hij wilde evenwel niet speculeren over wie met wie en wanneer. Hij hield zich liever bij zijn uitgestippelde koers. Ook president-commissaris Guus Lubsen gaf niet thuis op de vraag wat de diepere reden is van de uitbreiding van het aandelenbelang van grootaandeelhouder Casino naar 57 procent. Hij betoogde dat de commissarissen, weliswaar voorgedragen door Casino, slechts konden antwoorden op vragen over Super de Boer.

De VEB gooide het over een andere boeg en greep vervolgens terug op de beeldspraak van Brouwer zelf, namelijk het transformatieproces van rups naar vlinder. Het bracht de VEB tot de uitspraak dat het wel een heel vraatzuchtige rups was geweest voor veel aandeelhouders, gelet op de koersontwikkeling de laatste jaren, en dat slechts van een koolwitje als vlinder gesproken kon worden. In een toelichting hierop stelde de VEB dat Super de Boer tijd, geld en geloof nodig heeft om de uitgestippelde route te kunnen bewandelen en dat op al deze punten donkere wolken waarneembaar zijn.

Concurrenten gunnen Super de Boer niet de tijd om met name aan de prijsperceptie bij zijn klanten te werken. Concurrenten, Dirk van der Broek en Albert Heijn voorop, ontwikkelen weer een prijzenslag. Met een netto schuldpositie van 77 miljoen en een geringe operationele kasstroom van 2 miljoen is het duidelijk dat Super de Boer weinig ruimte heeft om de strijd vol aan te gaan, meende de VEB. Brouwer was het hier niet mee eens, hij voorzag geen prijsoorlog in de markt en gaf aan dat 20 miljoen in de eigen winkels geïnvesteerd gaat worden in het kader van het project ‘refreshen’. Ook gaan klanten het steeds belangrijker vinden dat er een goed productassortiment is. De portemonnee van de klant is echter niet van elastiek en bij een hogere kassabon van al gauw 8 tot 10 procent is hij bereid met minder genoegen te nemen tegen een lagere prijs, was de mening van de VEB.

Ten aanzien van het geloof in de formule voerde de VEB aan dat franchisenemers tot de winnaar willen behoren, dus Albert Heijn. Deze concurrent geeft duidelijk aan dat op zijn deur wordt geklopt. Ook haalde de VEB in dit verband artikelen aan waarin te lezen valt dat franchisenemers van Super de Boer willen overstappen. Is er tegen deze achtergrond voldoende draagvlak om nieuwe investeringen te doen als ondernemer, terwijl je weet dat de markt volop in beroering is, vroeg de VEB zich af. Brouwer repliceerde dat het ‘killing’ is als je een jaar niet investeert en dat al zeventig ondernemers zich hebben aangemeld, terwijl in 2008 maar voor veertig capaciteit is in het project ‘refreshen’. Het geheel overziend bleef de VEB toch bij haar conclusie dat het zwaar gaat worden voor Super de Boer in 2008 en verzocht Brouwer tijdig actie te ondernemen als marktontwikkelingen daartoe noodzaken.

Ook de presentatie van financiële topman Thomas van Beek was een goednieuwsshow. Terecht werd gesteld dat de kerncijfers een beter beeld laten zien dan een jaar daarvoor, maar er is nog een lange weg te gaan. Met minder winkels (van 380 naar 315) werd een nagenoeg gelijke identieke omzet bereikt van ruim 2 miljard. Ook het marktaandeel bleef in de buurt en liep gering terug van 7,6 naar 7,3 procent. Er wordt echter in 2008 een daling van het marktaandeel verwacht omdat een heel jaar met minder winkels wordt gewerkt.

Volgens een rapport van onderzoeksbureau GfK groeit Super de Boer autonoom minder dan de markt. In het vierde kwartaal 4 procent tegen een marktgroei van 6 procent. Brouwer was het daar niet mee eens en betoogde dat appels met peren werden vergeleken. Ook op de zo benadrukte 10 procent nettowinst valt wel wat af te dingen. Exclusief eenmalige posten, zoals de reeds vermelde verkoop van winkels (21 miljoen) en de negatieve bijdrage van de oude Edah winkels (16 miljoen), resteren rode cijfers.

Voor zowel de failliete bedrijven in Spanje als de claim van 7 miljoen en de beslaglegging samenhangend met de verkoop van twee panden in Nederland, zijn geen voorzieningen getroffen. De situatie in Spanje stagneert al jaren en Super de Boer is hierin niet de formele partij. Tegen de beslaglegging is beroep aangetekend.

Meerderheidaandeelhouder Casino verraste door Pieter Verboom als nieuwe commissaris voor te dragen. Verboom is vooral financieel en economisch onderlegd en vult de raad van commissarissen prima aan. Hij heeft duidelijk geen enkele binding met Casino en wil dat ook niet. Hij zei zich alleen te focussen op de belangen van Super de Boer. De VEB stemde toch tegen zijn kandidatuur daar de code-Tabaksblat slechts één niet onafhankelijke commissaris voorstaat. Bij Super de Boer zijn nu drie commissarissen – de meerderheid – voorgedragen door de grootaandeelhouder Casino.

Het contract van Brouwer werd met één jaar verlengd en hem werden 200.000 opties toegekend zonder prestatienorm. De VEB kon begrijpen dat men Brouwer langer aan het bedrijf wil binden, maar zag toch graag dat een prestatienorm als Total Shareholders Return (TSR) gehanteerd zou worden. Lubsen vond juist het kenmerk van opties zonder prestatienorm beter tot zijn recht komen. De VEB onthield zich van stemming in deze.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net