VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Casino-carroussel

Direct bij opening van de bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) van supermarktconcern Super de Boer liet president-commissaris Guus Lubsen er geen twijfel over bestaan. De bava zou zo snel mogelijk weer voorbij moeten zijn. Duidelijk een gemiste kans om de huidige gang van zaken bij Super de Boer met bij de in groten getale opgekomen aandeelhouders te delen. Hij gaf aan dat slechts vragen met betrekking tot de voorgenomen benoeming van commissaris Arnaud Strasser beantwoord zouden worden.

Het belangrijkste nieuws vertelde bestuursvoorzitter Jan Brouwer kennelijk om die reden na afloop van de bava. Super de Boer ziet ondanks de langzaamaan meer prijsbewust wordende consument geen aanleiding haar eerder afgegeven prognoses bij te stellen. Dit betekent dat Brouwer over 2008 nog altijd een bedrijfsresultaat (voor bijzondere baten en lasten) verwacht dat hoger is dan de over 2007 realiseerde winst van zeven miljoen euro. Ook verwacht hij over 2008 een consumentenomzet van meer dan twee miljard euro en een voortgaande positieve ontwikkeling van de identieke omzetgroei.

De Franse grootaandeelhouder Casino maakte alweer van haar verworven recht gebruik om een nieuwe commissaris voor te dragen. De 39 jarige Fransman Strasser heeft in het verleden in diverse functies bij de Franse overheid gewerkt en is momenteel werkzaam als secretaris van de internationale strategische commissie van Casino.

Hij volgt de eveneens op voordracht van Casino benoemde Jan Ozinga op die na nauwelijks twee jaren te hebben volgemaakt alweer vertrekt. Op de vraag van de VEB wat de reden van het plotselinge opstappen van Ozinga was, antwoordde Lubsen dat deze een andere baan had verworven buiten Casino. Toen de VEB vervolgens aangaf de telkens wel erg korte zittingsperiode van Casino-commissarissen zorgwekkend te vinden, voormalig Casino-commissaris Naouri zat ook slechts twee jaar in het toezichthoudend orgaan, gaf Lubsen aan zich toch “comfortabel” te voelen bij een dergelijke korte zittingsperiode. De raad van commissarissen (rvc) heeft door de haast continue personele wisselingen veel weg van een Casino-carrousel.  

Strasser is net als de in mei benoemde commissaris Pieter Verboom financieel-economisch geschoold. Lubsen gaf aan dit niet bezwaarlijk te vinden zeker niet in het huidige economische klimaat. Ook gaf hij aan dat een duidelijke toets aan de opgestelde profielschets had plaatsgevonden en dat naar de mening van de rvc Strasser hieraan volledig voldoet. De VEB was benieuwd naar de mening van Strasser over het Nederlandse supermarktlandschap en de specifieke positie van Super de Boer hierin, maar Lubsen was op zijn hoede. Hij hield Strasser opzichtig uit de wind door zelf te antwoorden dat Strasser “alles” weet over supermarkten, maar zich nog wel moet inlezen in de specifieke Nederlandse situatie.

De VEB is geen voorstander van twee of meer afhankelijke commissarissen. De code Tabaksblat keurt bovendien af dat er meer dan één afhankelijke commissaris in de rvc zitting heeft. Bij Super de Boer draagt Casino structureel drie van de vijf commissarissen voor. Dit was reden voor de VEB om tegen te stemmen, hetgeen – gelet op de overheersende invloed van Casino - een benoeming van Strasser niet in de weg stond.

Na afloop van de vergadering gaf bestuursvoorzitter Jan Brouwer toch een kijkje in zijn keuken. Het project “Refreshing” ligt op schema en komend jaar zullen wederom zestig winkels ge-upgrade worden. Ook kon hij meer dan duizend certificaten aan werknemers uitreiken die zich door het behalen van een vakdiploma beter kwalificeren. De verhouding tussen franchisenemers en eigen winkels bleef gehandhaafd. Hij erkende dat het ook voor Super de Boer lastig is om volumegroei te realiseren en dat de toename van de omzet door verhoging van het prijsniveau gerealiseerd wordt en dus niet door volumegroei. Deze omzettoename betekent gelet op de gestegen grondstofprijs die leveranciers doorberekenen echter nog geen winststijging.