VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alweer Casino commissaris

 Ruim dertig aandeelhouders die samen goed waren voor ruim 63 procent van de aandelen waren afgekomen op de buitengewone vergadering van wat nu nog Laurus heet. Vanaf 1 januari gaat Laurus namelijk verder onder de naam van de enig overgebleven retailformule van het concern, Super de Boer. De vergadering was bijeengeroepen om goedkeuring te vragen voor de benoeming van twee nieuwe commissarissen, Dirk Goeminne en Hakim Aouani. Goeminne heeft sinds 1998 verschillende managementposities bekleed bij Hema, Vroom & Dreesmann en het voormalige moederconcern van beide maatschappijen, Vendex KBB.

Aouani is al de zoveelste commissaris die door de Franse grootaandeelhouder Casino (met meer dan 45 procent van de aandelen) wordt geparachuteerd bij Laurus. Hij is lid van de raad van bestuur van Casino en volgt Casino’s bestuursvoorzitter Naouri op die begin oktober ‘out of the blue’ en zonder enige toelichting was afgetreden. In de vergadering gaf voorzitter Jacques van Dijk aan dat Laurus nu in iets “rustiger vaarwater” terecht is gekomen waardoor Naouri Laurus geen prioriteit meer hoeft te geven.

De benoeming van Jan Brouwer tot bestuursvoorzitter in november 2006 werd, gelet op de aanzienlijke koersstijging, door beleggers positief ontvangen. Brouwer had voordien bij levensmiddelendetailhandel (én concurrent) Schuitema kennelijk een reputatie verworven. Anderzijds, zo stelde de VEB in de vergadering vast, veroorzaakt het grote aantal mutaties in de raad van commissarissen wantrouwen. Is dit wel in het belang van Laurus of staat alleen dat van Casino voorop? Of wellicht uitkomst van een ander beleid? De code Tabaksblat keurt bovendien af dat er meer dan één afhankelijke commissaris is. Bij Laurus zitten er echter voortdurend twee commissarissen namens Casino in de raad.

Casino en Laurus kwamen enkele jaren geleden overeen dat Casino de grootst mogelijke minderheid van het aantal commissarissen aanwijst. Indien haar belang in Laurus tot boven de vijftig procent stijgt, dan heeft zij dit recht zelfs voor de meerderheid. Casino kreeg destijds de optie om haar belang in Laurus uit te breiden tot 51,2 procent. De uitoefendatum van deze optie is overigens in juni van dit jaar aangepast: Casino kan de optie nu vanaf 1 januari 2008 verzilveren in plaats van de oorspronkelijk vastgestelde datum van 1 juli 2007. Ongeacht diens kwaliteiten stemde de VEB op grond van de code Tabaksblat tegen de benoeming van Aouani.

President-commissaris Van Dijk, die zijn laatste vergadering leidde, en bestuursvoorzitter Brouwer betoogden beide dat de mutaties door incidentele oorzaken waren veroorzaakt en dat op generlei wijze andere doelen dan die van Laurus werden gediend. Gevraagd op welke gronden de ondernemingsraad (OR) de voordracht van Goeminne ondersteunde, bleef Van Dijk het antwoord schuldig. De OR was niet aanwezig tijdens de vergadering. Volgens diezelfde Van Dijk omdat zij geen aandeelhouder was. Dit zal niet meer dan een gelegenheidsargument zijn geweest, want het is absoluut niet ongebruikelijk dat er bij aandeelhoudersvergaderingen een afgevaardigde van de OR aanwezig is. In de vacature die ontstaat door het aftreden van Van Dijk zal overigens op een later moment nog worden voorzien.