VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortvarende aanpak

 Met een enthousiaste presentatie bepaalde de van concurrent C1000 overgekomen bestuurs-voorzitter Jan Brouwer meteen de sfeer in de vergadering. Dankzij het afstoten van de Konmar- en Edah-filialen, is de schuldenlast drastisch gereduceerd. Laurus kan zich nu volledig concentreren op het resterende Super de Boer concept, terwijl tegelijkertijd zowel de overhead als het aantal distributiecentra wordt verminderd. Voor 2007 staat verder nog de verkoop van vijftig niet-strategische winkels van Super de Boer op het programma, waarvan het grootste deel al vrijwel rond is.

Met een nieuw management team, één supermarktconcept en een draaglijkere schuldenlast, verwacht Brouwer Super de Boer operationeel break-even te krijgen in 2007. Hij wilde geen voorspellingen doen over de marges of winst per aandeel op de langere termijn. Wel gaf hij aan dat het eigen merk meer aandacht krijgt en uiteindelijk 30 procent van het totaal uit zal gaan maken (nu: 26%). De marges van het eigen merk liggen 5 tot 10 procent hoger dan die van de andere merken. Bovenal zal de focus, na het voltooien van de lopende programma’s, veel meer gericht zijn op omzetvergroting per supermarkt in plaats van puur kostenreductie. Er was een palet van zeven projecten opgesteld, waaruit iedere supermarkt elk kwartaal één moest kiezen. Implementatietijd: drie maanden per project! Met deze voortvarendheid verwacht Brouwer dat alle supermarkten per eind 2008 helemaal fit zijn.

Ondanks het sterk afgenomen aantal supermarkten zijn de inkoopcondities niet verslechterd, dankzij de reductie van het aantal distributiecentra en een beter geïntegreerde inkoop en marketing. De naam Laurus zal verdwijnen en worden vervangen door Super de Boer, door Brouwer fijntjes getypeerd als het einde van een onsuccesvol fusieproduct. Overigens sloot hij niet uit dat Super de Boer in de toekomst betrokken zal zijn in een verdere consolidatie, zonder aan te geven of dit als jager of prooi is.

Grootaandeelhouder Casino kan het huidige belang van 45 procent door uitoefening van callopties verhogen naar 51 procent. De VEB vroeg of de commissarissen kunnen garanderen dat de informatievoorziening gelijk is voor Casino en de andere aandeelhouders en dat deze laatste groep te zijner tijd niet buitenspel kan worden gezet. President-commissaris Jacques van Dijk erkende de problematiek, maar gaf aan dat Casino slechts twee van de vijf commissarissen had aangewezen en dat alle commissarissen een verantwoordelijkheid dragen tegenover alle aandeelhouders. Bovendien verzekerde Van Dijk dat de twee afhankelijke commissarissen geen confidentiële informatie mogen doorgeven aan Casino.

In de discussie over het toekennen van 200.000 opties aan Brouwer bij zijn aantreden, stelde de VEB zich mild op en onthield zich van stemming. Ondanks het ontbreken van prestatiecriteria, realiseerde de VEB zich dat het geen buitensporig aantal betrof en dat een onderneming in nood hiermee een bestuursvoorzitter met een goede reputatie heeft aangetrokken, die zeer voortvarend te werk is gegaan. Van Dijk zei wel dat de commissarissen discussiëren over aanvullende maatregelen voor 2008, die ervoor moeten zorgen dat de belangen van het bestuur meer worden gelijkgesteld met die van de aandeelhouders.