VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorzichtig herstel

Laurus, met de bekende winkelformules Edah, Konmar en Super De Boer, richt zich voortaan weer op Nederland. De drie formules zorgen voor marktaandeel in Nederland van 19 à 20 procent. De zwaar verlieslatende Spaanse activiteiten werden in oktober 2002 verkocht aan CVC en een belangrijk deel van de Belgische activiteiten werd in april 2003 overgedaan aan Colruyt. Voor Spanje bleek naast CVC een andere, eerste klas gegadigde in de race te zijn geweest, die zelfs hoger bod op tafel had gelegd dan CVC, maar deze koper eiste, anders dan CVC, een soort van teruggeefgarantie. Gezien de wens van Laurus om Spanje voor eens en altijd uit de boeken te krijgen, dus geen optie.

Door interim-CEO Bruijniks wordt hoge prioriteit gegeven aan herstel van de bedrijfsvoering en verbetering van de back-office activiteiten. Grootaandeelhouder Casino draagt daaraan haar steentje bij in de vorm van ondersteuning bij inkoop, logistiek en ICT. Laurus moet daarvoor wel de fikse som van zeven miljoen euro op jaarbasis betalen, die ondanks beantwoording van de vragen daarover niet echt te rechtvaardigen lijkt.

De desastreus gebleken Konmarformule wordt beëindigd. Op de vergadering werd reeds aangekondigd dat uit de test met zes filialen van Konmar die waren omgebouwd tot Edah, respectievelijk Super De Boer, bleek dat de resultaten hoopgevend waren. Enkele dagen na de vergadering werd aangekondigd dat uit de evaluatie was gebleken dat alle gewone Konmar winkels , dus niet de Konmarsuperstores, zullen worden omgebouwd tot ofwel Edah, ofwel Super De Boer filiaal.

De vergadering verleende de raad van bestuur en raad van commissarissen dankzij de steun van Casino decharge voor het gevoerde beleid in 2002, hoewel hiertegen flinke oppositie bestond. Procedureel was er ook ernstig bezwaar te maken tegen het voorstel het punt in stemming te brengen omdat vooraf was aangekondigd dat de bevindingen van de enquêteurs die in opdracht van de Ondernemingskamer een stevig rapport hebben opgesteld, waarin het tekortschietende toezicht van de raad van commissarissen duidelijk naar voren komt, geen onderwerp van discussie konden vormen in de vergadering. Het vragen van decharge lijkt daarbij een achterhoedegevecht tegen het opplakken van het etiket wanbeleid, welk oordeel de Ondernemingskamer naar verwachting van de VEB binnenkort zal uitspreken.

Opvallend was tenslotte nog de opmerkelijke verschillen in de gepresenteerde cijfers ten opzichte van de interne prognose die Laurus vorig jaar mei nog hanteerde, als onderhandelingsbasis met Casino en de banken, en waarop het scenario van stikken of slikken van eind juni 2002, waarin aandeelhouders akkoord moesten gaan met een verwatering van 350 procent, was gebaseerd. Bij de behandeling van het verzoek wanbeleid vast te stellen zullen deze verschillen en de redenen daarvoor vast en zeker een belangrijke rol spelen.