VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slechts ter kennisgeving

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Laurus was – heel ongewoon – zeer snel voorbij. Reden voor de vergadering was de kennisgeving van de benoeming van Harry Bruijniks tot bestuursvoorzitter. Kennisgeving, want Laurus hanteert het wettelijk structuurregime, waardoor bestuurders worden benoemd en ontslagen door de raad van commissarissen en niet door aandeelhouders.

De laatste jaren zijn de commissarissen op zijn zachtst gezegd ongelukkig geweest in hun keuzes. Bruijniks is de vierde topman in één jaar tijd. Deze van Ahold afkomstige detaillist, moet de operationele rust en vooral de positieve kasstroom binnen Laurus doen weerkeren. Concrete financiële doelstellingen zijn echter niet genoemd. Aandeelhouders moeten mogelijk zelfs tot de jaarvergadering in mei 2003 wachten voor zij op de hoogte worden gebracht van de strategie en daaraan gelieerde prognoses en verwachtingen van de nieuwe topman.

Deze termijn is onnodig lang, te meer nu in de vergadering werd aangegeven dat de managementinformatiesystemen op orde zijn. Bruijniks kan dus snel inzicht krijgen in de financiële stand van zaken bij de onderneming. Desondanks kwam geen antwoord op vragen over de invloed van de afstoting van de Spaanse activiteiten en de herstructurering in België of over de termijn waarop een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht.

Wel werd andermaal duidelijk dat Bruijniks en de andere bestuurders van Laurus niet alleen de onderneming besturen. Aan Casino wordt immers jaarlijks een managementvergoeding van zeven miljoen euro betaald. In het kader van deze managementovereenkomst is gedelegeerd commissaris Henru, afkomstig van Casino, nauw betrokken bij het bestuur. Daarnaast zijn er nog verschillende adviseurs die vanuit Casino het management binnen Laurus ‘bijstaan’.
 
Onduidelijk is hoe de raad van commissarissen de positie van de overige aandeelhouders wil beschermen bij tegenstrijdige belangen tussen hen en het invloedrijke Casino. Casino heeft in de aandeelhoudersvergadering én in de raad van commissarissen via drie commissarissen dominante invloed. In die wetenschap is de opmerking van president commissaris Storm dat de adviesrol ophoudt op aangeven van Laurus, weinig geruststellend voor de minderheidsaandeelhouders.

Feit blijft immers dat Casino Laurus kan controleren en haar belang van 38 procent kan uitbreiden tot 51 procent, waarna vijf van de zeven commissarissen namens Casino in de raad van commissarissen plaatsnemen. Overige aandeelhouders kunnen slechts toekijken en wachten op de volgende kennisgeving.