VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groter in schoenen

Macintosh, bekend van de ketens Kwantum, Halfords, Belcompany en schoenenketens Scapino en Hoogenbosch, belegde een bijzondere aandeelhoudersvergadering in verband metde voorgenomen overname van de Belgische schoenenketen Brantano NV. Deze vergadering was noodzakelijk omdat de overnameprijsmeer dan 30 procent van het balanstotaal van Macintosh bedraagt.

Bestuursvoorzitter Frank de Moor gaf in een uitgebreide toelichting aan waar de (toekomstige) aandeelhouderswaarde van deze overname uit moet komen. Voor 158 miljoen euro wordt een schoenenketen verworven met 129 winkels in België en Luxemburg en 146 inhet Verenigd Koninkrijk. Het netto eigen vermogen van Brantano bedraagt 87 miljoen. De Moor deelde mede dat de overname in alle opzichten voldoet aan de acquisitiecriteria van Macintosh. Prijsgerichte formules, marktleiderschap, substantiële omvang en voldoende groeipotentie. Door de overname positioneert Macintosh zich als eeninternationale schoenenretailer wat haar minder afhankelijk maakt van de Nederlandse markt. Macintosh verwerft bovendien ook een goed management. Dit laatste zouDe Moor goed moeten kunnen beoordelen omdat hij in het verleden zelf werkzaam is geweest bij Brantano.

Op vragen van de VEB waarom nu juist uitbreiding gezocht wordt in de schoenenbranche gaf De Moor aan dat Macintosh voorop wil lopen in de consolidatieslag. Nu is de mogelijkheid om marktleider te worden in zowel Nederland (17 procent volume) als België (14 procent volume). De kansen liggen in het bijzonder in de mogelijke synergievoordelen door gezamenlijke inkoop. Na de overname zal de omzet in de schoenenbranche 625 miljoen euro bedragen op een totale omzet van 1,2 miljard.Door de directie en commissarissen werd aangegeven dat de overnamesom een resultaat was van een onderhandelingsproces, waarbij een vriendelijk vrijwillig bod voorop stond.

Hoewel het bod als stevig is aan te merken, wilde De Moor vooral benadrukken dat de prijs gelet op de kansen acceptabel is.Bovendien zou het bod inhistorisch perspectief zeker niet als te hoogzijn aan te merken. Na een mislukte strategische keuze van Brantano in 2000 om ook in Nederland, Denemarken en Frankrijk haar concept uit te rollen, heeft zij dit uiteindelijk in 2005 afgebouwd, waarbij overigens wel een fors bedrag moest worden afgeschreven. Dankzij de terugkeer naar het middensegment - in plaats van het discountmodel - in het Verenigd Koninkrijk, was in 2006 al verbetering van resultaten te zien. Hoewel de markt in het Verenigd Koninkrijk nog de nodige managementaandacht zal vragen, durft de directie de prognose af te geven dat Brantano in 2010 een EBIT van 6 procent zal behalen tegen 3 procent op dit moment. Op de vraag van de VEB of het niveau van de Nederlandse schoenenketens van 10 procent haalbaar wordt geacht, bleef De Moor voorzichtig: “ja, het streven is er duidelijk maar wij willen aandeelhouders niet te rooskleurige beelden voorspiegelen”.

Macintosh behoudt na deze majeure overname nog gezonde balansverhoudingen, maar als zich op korte termijn weer een dergelijke opportuniteit voordoet, dan sluit de directie niet uit dat tot versterking van het eigen vermogen moet worden overgegaan. In alle drie de sectoren -living, fashion en automotive/telecom - blijft Macintosh alert op kansen. De 18 aanwezige aandeelhouders, die 55 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigenden, stemden unaniem voor de overname.