VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw recordjaar

De sfeer was ontspannen bij aanvang van de aandeelhoudersvergadering over 2006, immers uit de cijfers bleek dat sprake was van een nieuw recordjaar in de geschiedenis van Macintosh. Met een ondertoon van gepaste trots presenteerde bestuursvoorzitter Frank de Moor het bestuursverslag met de navolgende kerncijfers: ebit aan te houden activiteiten: +65,4 procent naar 64,7 miljoen euro; roce aan te houden activiteiten: van 24,6 naar 22,3 procent, met name als gevolg van geactiveerde goodwill en handelsnaam Scapino; recordwinst van 46 miljoen euro (+40,0%)

Forse stappen werden in 2006 gezet in de uitvoering van de strategie door de acquisitie van schoenenretailer Scapino en verkoop van de meubelactiviteiten, Stoutenbeek, Pot Axel en Piet Klerkx. Hoewel de stijging van de winst voor een significant deel toe te schrijven is aan de succesvolle integratie van Scapino, was zeker ook sprake van autonome groei en resultaatverhoging bij bestaande activiteiten. Als non-food retailer in Nederland, België en Frankrijk richt Macintosh zich op living (Kwantum/GP Decors), fashion (Scapino/Hoogenbosch=Dolcis/Manfield/pro Sport en Invito) en automotive/telecom (Halfords en Belcompany). Gelet op de meer dan solvabele balans zei De Moor dat acquisitie van de Hema voor Macintosh te groot is en dus geen toegevoegde aandeelhouderswaarde zou kunnen leveren en dat hij zich bij acquisities liever richt op bestaande productgroepen. Tevens gaf hij aan dat een weerstandsvermogen belangrijk is als de markt tegenzit; geforceerd hoeft Macintosh niet op overnamepad te gaan en te duur blijft te duur.

De Nederlandse markt ontwikkelde zich in 2006 duidelijk beter dan in voorgaande jaren, de ontwikkelingen in België en Frankrijk bleven hierbij achter. In laatstgenoemde markten was al eerder een hoger niveau bereikt. De omzet van de aan te houden activiteiten steeg met 28,3 procent tot 914,5 miljoen euro. Na de invoeging van Scapino is er nu weer meer managementaandacht voor de resultaatverbetering van de winkelketens in België en Frankrijk. De vooruitzichten voor 2007 zijn vooralsnog gematigd positief, licht stijgend tot stabiel. Het eerste resultaat voor boekjaar 2007 is reeds behaald: een boekwinst van 7 miljoen euro op de verkoop van de meubelactiviteiten.

De VEB vroeg naar de criteria voor de aan het bestuur toegekende variabele beloning, alsmede naar de criteria die voor 2007 waren overeengekomen. President-commissaris Van Oijen wilde deze uit concurrentieoverwegingen niet in detail bespreken. Maar gezien de opbouw – 40 procent van het vaste salaris, waarvan 75 procent gerelateerd aan het bedrijfsresultaat/ werkkapitaal en 25 procent gerelateerd aan speciale projecten – was hij van mening dat een en ander beheersbaar is, mede gelet op de activiteiten van de renumeratiecommissie. Deze commissie bepaalt ook het aantal toe te kennen optierechten op gewone aandelen Macintosh in het kader van de langetermijn-beloning. Deze laatste categorie is bescheiden in het totaal van de beloning.