VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Herstel retailmarkt

Non-food retailbedrijf Macintosh is sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en volgens bestuursvoorzitter Frank de Moor nog meer van de daadwerkelijke koopbereidheid van het publiek. Hij toont zich een retailkenner bij uitstek en onder zijn leiding is Macintosh goed in staat om in te spelen op de bewegingen van de non-foodmarkt en zich aan te passen aan de soms grillige wensen van het kooppubliek.

Maar aan de recessieperiode kon ook Macintosh niet ontkomen. Die duurde nu tot medio 2005, zo bleek bij meerdere bedrijfsonderdelen, zoals woninginrichter Kwantum. De belangstelling daarvoor was bij het publiek begin 2005 nog slechts gering. De Moor gaf te kennen dat de bewegingen in de markt niet altijd te voorzien zijn. In de eerste helft van 2005 werd nog niet direct een omslag naar betere tijden verwacht. Afgezien van enige verkoopbevorderende acties, kon men weinig anders doen dan wachten op het einde van het recessiepessimisme bij het kooppubliek.

Ook voor Macintosh kwam de positieve omslag in de loop van de tweede helft van het jaar. In de eerste helft van 2005 daalde de omzet nog van 395,9 miljoen euro een jaar eerder tot 384,0 miljoen euro. De tweede helft daarentegen toonde een omzetstijging van 6 procent. Dat bracht over geheel 2005 een 1,5 procent hogere omzet. De winstcijfers over 2005 waren aanzienlijk beter dan een jaar eerder. Dat geldt zowel voor het bedrijfsresultaat met een plus van 53,2 procent als voor de nettowinst die zelfs 67,6 procent hoger was. Wel dient daarbij aangetekend dat het deels een bijzondere bate betrof: per saldo 5,3 miljoen winst op het afstoten van Superconfex, waarvan het onroerend goed een boekwinst van 8,5 miljoen euro opleverde.

Het afstoten van Superconfex markeert voor Macintosh het einde van een tijdperk. Want het was de start van de onderneming, met een confectieatelier waarin vrouwen en dochters van Staatsmijnwerkers indertijd aan de slag konden. In de loop van de tijd is Macintosh zich meer gaan toeleggen op overige retailactiviteiten en nu dan helemaal. Superconfex was al enige tijd verliesgevend en dat bleek structureel te zijn. Via de huidige drie divisies Living, Fashion en Automotive & Telecom is Macintosh nu met 721 winkels actief in Nederland, België en Frankrijk en minimaal in Duitsland. In Duitsland ziet De Moor weinig mogelijkheden voor een substantiële aanwezigheid. Retailmarkten hebben per land toch dikwijls een eigen karakter. Voor buitenstaanders zijn deze dan veelal moeilijk te betreden.

De huidige goede gang van zaken en het vertrouwen in de naaste toekomst hebben de koers van het aandeel duidelijk goed gedaan. Er is nu besloten tot een splitsing van het aandeel in de verhouding 1:3. Dat valt bij de aandeelhouders in goede aarde. Zo ook de verhoging van het dividend per aandeel van 1,05 euro tot 1,80 euro in een jaar tijd.