VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Is herstel vol te houden?

Slechts veertien aandeelhouders hadden de moeite genomen om naar Maastricht af te reizen. Dit is niet zo verwonderlijk, want tachtig procent van de geplaatste aandelen is in vaste handen.

Ondanks het slechtere economische klimaat wist Macintosh het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 4,3 miljoen te verhogen tot 12,2 miljoen euro. In 2001 was sprake van een buitengewone negatieve last van bijna 34 miljoen en in 2002 een positieve bate van ruim 16 miljoen, beide voor belasting. Dit buitengewone resultaat ontstond door: a) verkoop van het onroerend goed van Piet Klerkx woonboulevard te Waalwijk, b)de internetprovider Myweb en c) de vijftig Bentextextielwinkels. Daarnaast heeft zowel een absolute als relatieve kostenreductie plaatsgevonden. Tijdens de vergadering werd over verdere plannen tot kostenreducties niets uit de doeken gedaan. De aanwezigen moesten genoegen nemen met “We zijn op de goede weg”.

De Living-divisie (Kwantum/GP Décors/Piet Klerkx en Stoutenbeek) liet een wisselend beeld zien. De 102 Kwantumwinkels draaiden goed, het bedrijfsresultaat nam bij een gelijkblijvende omzet toe. GP Décors (Frankrijk) is met 43 winkels een nog te kleine keten. Door de introductie van nieuwe producten bij GP is het resultaat gedaald.

Er wordt volgens de RvB hard gewerkt aan uitbreiding (eigen winkels of franchising) in Frankrijk bij middelgrote steden. Klerkx en Stoutenbeek leden erg onder de algehele daling van de consumentenbestedingen in de meubelmarkt, waardoor de resultaten onder zeer grote druk stonden en negatief eindigden. En het eind van de lage bestedingen is nog niet in zicht. De Fashionketen (schoenen/kleding) zag het totale resultaat groeien in een moeilijke schoenenmarkt. De verkoop van de vijftig Bentexwinkels, de reorganisatie bij Superconfex (sluiting van 28 winkels) verminderde het negatieve kleding rendement, maar het is nog steeds negatief. De sector Automotive (Halfords) en Telecom (Belcompany) zorgde voor een positief resultaat en een autonome omzetgroei.

Macintosh wil zowel autonoom als via acquisities groeien. Voor autonome groei is hun vechtmarkt nauwelijks plaats. Daarom stond het acquisitiebeleid tijdens de vergadering sterk in de belangstelling. De voorkeur gaat uit naar: schoenen en deco. Een eventuele te acquireren keten moet een minimale omzet van vijftig miljoen euro hebben, prijsgerichte formules en voldoende groeipotentie.Volgens zeggen, hebben zich nog geen ketens aangemeld, maar omdat er in deze doelgroepen nog geen volledige concentratie heeft plaatsgevonden, voert Maciontosh een actief acquisitiebeleid.

Commissaris Dekker (oud-directeur NPM) trad een jaar vervroegd af en in zijn plaats werd C. van Dalen (bestuurslid DSM) benoemd en A. Smits herbenoemd. De al lang bestaande dividendpolitiek werd gecontinueerd: een uitkering van veertig procent, zijnde 0,65 euro per aandeel. Afwijkend van het VEB-standpunt werd de emissiebevoegdheid gevraagd voor twintig procent van het geplaatste aandelenkapitaal en voor 24 maanden.Dit voorstel werd aangenomen, evenals het uitsluiten van voorkeursrechten, ook bij een openbare emissie, met tegenstem van de VEB. Aan 28 personen zijn opties toegekend, zijnde 1,4 procent van het uitstaande kapitaal tegen een koers van 9,50 euro. Ook hier stemde de VEB tegen, gezien het standpunt van een procent. Er staan nu 454.500 opties uit, zijnde 6,1 procent van het geplaatste vermogen. Hiervoor zijn in januari 2003 al 337.000 aandelen ingekocht.