VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Machtiging verworpen

De vergadering is matig bezocht: slechts 15 aandeelhouders, vertegenwoordigende 9,06 procent van het geplaatste aandelenkapitaal, waren aanwezig. Daarbij waren er twee grotere aandeelhouders: Orange Fund en Chase-Manhatten-Bank.

De jaarlijkse brief van de VEB werd aan het begin van de vergadering voorgelezen. Dit jaar werd vooral aandacht besteed aan het dividend. Men zei in het kader van het nieuwe fiscale regime voor aandeelhouders aantrekkelijke varianten van dividenduitkering te hebben gezocht, maar niet gevonden. Besloten wordt het dividend in contanten uit te keren. Ondanks de teruggang van de winst werd het ongewijzigd op 1,10 euro vastgesteld; om dat te kunnen realiseren ging de pay-out naar 48 procent (1999: 41 procent).

Macintosh is een non-food retail group met als sectoren: Living, Fashion en Automotive & Telecom (met respectievelijk 40, 35 en 25 procent van de omzet). De groep heeft 800 winkels met circa 9.000 werknemers (5.600 Fte’s) in Europese steden. De omzet wordt behaald in Nederland (78 procent), België/Luxemburg (17 procent) en Duitsland/Frankrijk (5 procent). Het belang van e-tail (elektronische verkoop) neemt toe, vaak wordt het bestelde op verzoek van de klant in de winkels klaargezet en daar afgehaald. Retail en e-tail versterken elkaar op die manier. Het bestuur heeft een actueel inzicht in de gang van zaken van alle winkels en andere omzetmakers. Het management informatiesysteem geeft binnen n week een totaaloverzicht van de gehele groep.

De teruggang van de nettowinst in 2000 is vooral veroorzaakt door de slechte resultaten van de kledingverkoop in het vierde kwartaal. Er heeft daarop een drastische voorraadreductie plaatsgevonden. Het bestuur heeft de volgende doelstellingen: omzettoename gemiddeld 7 procent per jaar, minimaal rendement op netto geïnvesteerd vermogen van 16 procent (bij een rentevoet van circa 5 procent) en verhoging van de winst per aandeel.

Op 23 maart 2001 heeft het bestuur 488.683 aandelen (6,18 procent van het geplaatste kapitaal) ingekocht. Het voorstel aan de aandeelhoudersvergadering tot een overeenkomstige vermindering van het kapitaal werd aangenomen. Deze aandelen zijn daarmee ingetrokken en zo verbetert de winst per aandeel.

Het voorstel de raad van bestuur voor een periode van vijf jaren te machtigen buiten de aandeelhoudersvergadering om het gehele niet geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal (dit komt neer op circa 300 procent van de thans geplaatste aandelen) te kunnen plaatsten, werd verworpen. De Amerikaanse institutionele aandeelhouder stemde (evenals de VEB) tegen en de andere onthield zich van stemming. Amerikaanse instituten vrezen aansprakelijkheidsprocedures van hun participerende beleggers, als zij niet voor hun rechten opkomen en laten zich dan ook niet het voorkeursrecht ontnemen.

Het bestuur verwacht in totaliteit een verdere omzetstijging in 2001 en een expansie met circa 70 winkels, maar is onzeker over het consumentenvertrouwen in de verschillende sectoren en landen. Bedrijfsresultaat en winst blijven onzeker.

De invoering van de euro kan zeker een positief effect hebben, maar zal naar verwachting problemen opleveren aan loketten en bij kassas in de eerste weken van 2002. Een dringend verzoek van deze retailonderneming is: In begin 2002: zoveel mogelijk pinnen.