VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hopelijk laatste verliesjaar

Met 2006 en 2007 heeft Van der Moolen (VDM) twee zware verliesjaren achter de rug. Maar de nettowinst van 4,4 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2008 werd met opluchting begroet. De concentratie van 80 procent van de omzet in de Verenigde Staten is het effectenbedrijf VDM slecht bekomen. Op de beurs van New York leverde het eind van de vloerhandel voor meerdere effectenbedrijven grote problemen op. Zo ook voor het Amerikaanse bedrijfsonderdeel VDM Specialists.

Dat is inmiddels met een fors boekverlies verkocht aan de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. De afwaarderingen op VDM Specialists brachten VDM aan de rand van de afgrond. Leverde 2005 nog een nettowinst op van 11,3 miljoen euro, in 2006 was het nettoresultaat 78,7 miljoen euro negatief en in 2007 was het nettoverlies opgelopen tot 91,7 miljoen euro, waarvan 65,6 miljoen als gevolg van de afwaardering op het verkochte VDM Specialists. Verder speelden kosten van afvloeiingsregelingen een grote rol. Dit alles sloeg verder een groot gat in het vermogen van VDM. Eind 2005 bedroeg het garantiekapitaal 411,4 miljoen euro, een jaar later was dat gezakt tot 298,6 miljoen euro en eind 2007 was dat zelfs verder afgenomen tot 118,5 miljoen euro.

De twee jaar geleden aangetreden bestuursvoorzitter Richard den Drijver wilde desondanks de 65 aanwezige aandeelhouders “licht aan het einde van de tunnel” melden. De met VDM Specialists in de Verenigde Staten opgelopen compensabele verliezen zijn niet verloren gegaan, zo betoogde hij. Met de overgebleven kleine Amerikaanse bedrijfsonderdelen zal het echter vele jaren vergen voordat verliescompensatie daar substantieel effect zal hebben gehad. Ondertussen onderzoekt VDM de mogelijkheden tot verliescompensatie in groepsverband, maar daar is nog weinig concreet over te zeggen.Het roer moest om, dat was duidelijk. Het puinruimen in de Verenigde Staten is voltooid. De omzetverhoudingen binnen VDM zijn in korte tijd omgekeerd met nu 80 procent Europa en nog 20 procent Verenigde Staten. Bij de huidige elektronische beurshandel richt VDM zich nu op de handel voor eigen rekening alsmede de handel voor professionele beleggers en particulieren. In Nederland is VDM vorig jaar gestart met een online broker voor actieve particuliere beleggers, Online Trader. Hiermee is VDM de concurrentie aangegaan met Binck en Alex.

Die reageerden wat schouderophalend de nieuwe marktpartij, maar dat kan uit defensieve overwegingen zijn geweest. Den Drijver zei voldoende capabele mensen in huis te hebben en te kunnen halen om Online Trader tot een succes te maken. Daarnaast is ook nog een bankvergunning aangevraagd, die naar verwachting tegen het einde van dit jaar wordt verkregen. De roerige voorbije jaren hebben ook gevolgen gehad voor het management van VDM. Naast Den Drijver als nieuwe bestuursvoorzitter completeerde financiële man Michiel Wolfswinkel vorig jaar de huidige tweekoppige raad van bestuur.

In de raad van commissarissen was het verloop groot. President-commissaris Dolf van den Brink (oud-bestuurslid ABN Amro) trad in augustus 2007 om persoonlijke reden af. Datzelfde gold in deze aandeelhoudersvergadering voor Marinus Arentsen (oud-bestuurslid CSM). Hij volgde Van den Brink in augustus 2007 op als voorzitter. Verder trad Van den Broek nu definitief af als commissaris, na een zittingsduur van twaalf jaar. De Marez Oyens bleef als enige oudgediende commissaris achter en kreeg gezelschap van de Brit McNally, die ter vergadering voor de eerste maal werd benoemd. Vanwege deze zichtbare discontinuïteit en de nu geringe bezetting van dit toezichthoudend college onthield de VEB zich samen met enige institutionele beleggers van stemming bij de decharge voor de commissarissen.

Het lopende jaar moet een positieve bedrijfsontwikkeling inluiden. In het eerste kwartaal bedroeg de nettowinst 4,4 miljoen euro tegen een even groot nettoverlies in dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis groeide de omzet met 9 procent naar 32,7 miljoen euro en het operationele resultaat verviervoudigde vrijwel tot 6,1 miljoen euro. Dat geeft enig vertrouwen, al maakt één zwaluw ook hier nog geen zomer. In dit verband drong de VEB er bij Den Drijver op aan om bij het komende halfjaarbericht dieper in te gaan op de luid verkondigde nieuwe koers van VDM. Het kwartaalresultaat was beter dan analisten hadden verwacht, het toegenomen vertrouwen onder beleggers deed de koers van het aandeel VDM deze dag met 20 procent stijgen.