VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schrik van schikking

De aandeelhoudersvergadering van Van der Moolen stond in het teken van de schikking van 57,7 miljoen euro met de Amerikaanse beursautoriteiten. De NYSE en de SEC waren op onregelmatigheden gestuit bij een omvangrijk onderzoek naar het opereren van Van der Moolen en andere ‘specialist’ beursbedrijven.

De verklaring naar aanleiding van de schikking somt een groot aantal overtredingen van de Amerikaanse effectenwetgeving op. Van der Moolen zou ten onrechte klanten hebben benadeeld bij de orderafhandeling. Hierbij waren ook leden van het managementteam in de Verenigde Staten betrokken. Bovendien zou de NYSE Van der Moolen al twee maal hebben gewaarschuwd voor deze overtredingen. Daarnaast had Van der Moolen geen adequaat controlesysteem om deze overtredingen tegen te gaan.

De rechtszaken zijn nog niet helemaal afgelopen. Er komen waarschijnlijk nog boetes voor individuele handelaren. Alleen bij opzet zouden de handelaren deze boetes zelf moeten betalen. Bovendien kunnen er nog claims komen uit Amerikaanse ‘class-actions’, hoewel de schikking dat minder waarschijnlijk heeft gemaakt. Positief punt was dat de onterecht ontvangen bonussen verrekend zijn met de bonuspool van afgelopen jaar, zodat er per saldo geen onterechte bonussen zijn betaald. De VEB heeft tegen decharge gestemd en was samen met onder andere ABP en PGGM tegen de vooruitbetaling van het dividend aan de preferente aandeelhouders en de veel te ruime emissiemachtiging.

Hoewel de accountant in zijn verslag expliciet melding maakte van de mogelijke negatieve invloed van de lopende procedures, is het bestaansrecht van Van der Moolen grotendeels afhankelijk van het handelssysteem op de beurs van New York. Al geruime tijd staat het systeem van ‘specialists’, waarmee Van der Moolen het grootste gedeelte van haar omzet behaald, ter discussie. Een elektronisch handelsplatform zonder tussenkomst van specialisten zou het bedrijf ernstig in de problemen brengen. Van der Moolen verwacht deze omschakeling allerminst, maar er kwam geen zelfverzekerd antwoord op de vraag wat te deon in geval van dit mogelijke doemscenario. Bestuursvoorzitter Böttcher vertelde dat ze dan zouden nadenken over welke activiteiten ze zouden gaan ontplooien. Te denken valt dan aan uitbreiding van de ‘market making’ activiteiten en bijvoorbeeld een omschakeling, zoals AOT, naar een effectenbroker.

Van der Moolen moest nog duidelijk wennen aan het nieuwe zeggenschap van aandeelhouders over het beloningsbeleid. Op de vergadering kwam het bedrijf met een heel nieuw plan, zonder dat het jaarverslag of de agenda hier aandacht aan besteedde. De beloning wordt gekoppeld aan een onduidelijke groep van financiële instellingen. Daarnaast zijn de prestatiecriteria allerminst helder. Positief was wel dat Böttcher afstand heeft gedaan van zijn afkoopsom en dat er in 2003 begrijpelijkerwijs geen bonussen zijn betaald.

Al met al heeft de miljoenenschikking Van der Moolen het dieptepunt in haar 100-jarige historie gebracht. De nasleep hiervan zal nog enige negatieve invloed op het resultaat van dit jaar hebben, maar Van der Moolen kan zich eindelijk weer focussen op de toekomst.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net