VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstval zet door

Tijdens de jaarvergadering gaf topman Fred Böttcher aan dat, na de forse winstval in 2002, de trend in het eerste kwartaal van 2003 wordt voortgezet. In dit kwartaal is een nettowinst gerealiseerd van circa 7,9 miljoen, waarin begrepen een boekwinst van netto 1,9 miljoen uit verkoop van een belang in Tullet plc. Een lichtpuntje is wel dat de maand maart aanzienlijk beter was dan de twee eerste maanden van 2003. Kostenreductie zal dan ook in 2003 de volle aandacht krijgen.

De hoge beloningen van directieleden staan de laatste tijd maatschappelijk ter discussie. Bij Van der Moolen heeft het variabele deel van het salaris van de directie betrekking op het behalen van de resultaatdoelstellingen in 2002. Bij navraag bleek dat dit gerelateerd is aan de winst per aandeel, waarna Böttcher wat uit te leggen had. De winst per aandeel was immers met 44 procent gedaald. De huidige salarisstructuur bleek echter in de plaats te zijn gekomen van een vorige structuur die disproportioneel was in de ogen van de commissarissen en Böttcher zelf. In dat licht gezien is de huidige beloning nog acceptabel.

De effectenhandelaar zag een groep van negen (top)handelaren plotseling vertrekken. Deze zijn inmiddels door vijf nieuwe talenten vervangen. Bovendien heeft men nog circa zestig kandidaten achter de hand. Gezien de marktverwachtingen heeft de directie besloten nog even te wachten met het opvullen van de overige vacatures. Het gerucht gonst dat de opgestapte handelaren nauwe contacten onderhouden met oud president-commissaris Hans Kroon. Kroon verkeert op voet van oorlog met de huidige directie van Van der Moolen en zou deze toptalenten hebben weggehaald om voor zijn bedrijf te gaan werken. Terugdenkend aan de openhartige afscheidsspeech van Hans Kroon tijdens de vorige jaarvergadering, zou dit gerucht best eens dichtbij de waarheid kunnen zijn.

De 150 aanwezige aandeelhouders stemden unaniem voor de uitbreiding van de directie met Casper Rondeltap. De VEB heeft samen met enkele grote pensioenfondsen tegen de bevoegdheid tot emissie van aandelen gestemd. Het betreft hier een groter belang dan de tien procent die de VEB hiervoor als norm hanteert. Helaas was na telling van de stemmen geen blokkade mogelijk.g