VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Notering op Wall Street

Met een persbericht kondigt Van der Moolen tijdens de vergadering een winstwaarschuwing aan: vooruitlopend op de publikatie van de definitieve kwartaalcijfers zal de nettowinst over het eerste kwartaal 2001 uitkomen op ruim 80 procent van de nettowinst zoals gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2000. Deze mededeling kwam hard aan bij de 300 aandeelhouders, die over twee zalen in het Amstel Hotel moesten worden verdeeld, gezien de onverwacht hoge opkomst.

Van der Moolen is als marketmaker en specialist een all systems trader en actief op diverse beurzen. Met name op de Duitse markt waren de beursvolumes minder en op alle markten waren de koersbewegingen van individuele fondsen ongekend sterk, waardoor onder meer de ontwikkeling van het resultaat in de optiehandel een wisselend karakter vertoonde. De start van vorig jaar was echter zo uitbundig dat we, gegeven het huidige beursklimaat bepaald niet ontevreden zijn, gaf bestuursvoorzitter Fred Bttcher aan.

De notering van het aandeel Van der Moolen op de NYSE komt er nu definitief aan. Veel aandeelhouders hadden hier vragen over, maar de zojuist herbenoemde voorzitter van de raad van commissarissen Hans Kroon gaf aan dat het bestuur geen enkele mededeling hieromtrent mocht doen gezien de scherpe Amerikaanse regelgeving. De aandeelhouders moesten het doen met de geruststelling dat het bestuur zich comfortabel voelde inzake de voortgang en voorwaarden. Beleggers hebben hoge verwachtingen omdat Van der Moolen aandelen bij acquisities kan inzetten als financiering en een grotere naamsbekendheid in Amerika zal krijgen. De Amerikaanse belegger kan Van der Moolen dan beter vergelijken met het Amerikaanse LaBranche dat nu een k/w heeft van ongeveer 20 tegen Van der Moolen met ongeveer 10. Een logische stap gezien het feit dat inmiddels 66 procent van de opbrengsten uit Amerika komen.

Vorig jaar werd de acquisitie van het Amerikaanse Fagenson, Frankel & Streicher geëffectueerd. Na de balansdatum werd de specialist Cohen, Duffy, McGowan & Co voor 51 procent overgenomen, waardoor Van der Moolen ook een belang krijgt op de American Stock Exchanche (Amex) in New York. Hiermee verstevigt Van der Moolen zijn top-vijf positie in de Verenigde Staten.

In verband met het aftreden van de heer Schaper, werd de heer Dorjee, voorheen partner bij KPMG benoemd als CFO. Het bestuur is op zoek is naar uitbreiding van de directie.

De vergadering ging akkoord met de statutenwijziging waarbij onder meer het invoeren van beschermingspreferente aandelen als vervanging voor de 5 procent- stemrechtbeperking en enkele bepalingen inzake een aandelensplitsing worden geregeld. Het aandeel zal worden gesplitst in de verhouding 3:1 om de verhandelbaarheid te vergroten.

De winstwaarschuwing was het belangrijkste gesprek tijdens de borrel na afloop. Later pas kwam het besef dat het recordkwartaal van 1999 niet geëvenaard had kunnen worden. Met prachtige jaarcijfers, een dividend van 4,50 euro op zak en hoge verwachtingen van de notering op Wall Street gingen de meeste beleggers toch tevreden huiswaarts.