VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een ‘echte’ bestuursvoorzitter

Het merendeel van de aandeelhouders betreurde de afwezigheid van Ton Westendorp die in maart plotseling was opgestapt na drieëntwintig jaar de bestuurshamer bij Nedap te hebben gehanteerd. Westendorp is een half jaar eerder dan gepland vertrokken bij de fabrikant van stemmachines, identificatieapparatuur en beveiligingssystemen. Dit zou zijn vanwege een fors meningsverschil met zijn commissarissen over de toekomstige bedrijfsstructuur.

In de vergadering wilde president-commissaris Aad van der Velden (ex-Hoogovens) helaas niet inhoudelijk ingaan op het conflict. De raad van commissarissen zou een echte bestuursvoorzitter willen. Onder Westendorp was het bestuur minder formeel en meer ‘gedeeld’ en ‘collegiaal’. Op de vraag van de VEB of Westendorp een ontslagvergoeding heeft meegekregen, antwoordde hij dat Westendorp tot aan de oorspronkelijke pensioendatum van 1 september 2008 zijn salaris krijgt doorbetaald. Er wordt geen ontslagvergoeding uitgekeerd. De directie bestaat vanaf 1 maart nu uit Ruben Wegman en Willen Badenhop.

Nedap heeft in 2007 een nettoresultaat behaald van 14,3 miljoen euro, een toename met 15 procent ten opzichte van 2006, bij een omzet van 138,5 miljoen euro (2006: 145,8 miljoen euro). Aan deze resultaten is bijgedragen door de klantgroepen agri, healthcare, library solutions, locker management systems, power supplies en retail support. Klantgroepen avt education specials, security management en vooral verkiezingssystemen hebben weinig of niet bijgedragen aan omzet en winst.

Nedap was genoodzaakt zich terug te trekken uit de verkiezingsmarkt van de staat New York in verband met de daar heersende negatieve tendens rond het gebruik van stemmachines. Dit resulteerde in een lagere omzet in het eerste kwartaal van 2008. Daarnaar gevraagd deelde bestuurder Ruben Wegman mee dat de investering van 2 miljoen euro zal worden afgeschreven.
De ontwikkelingen zullen op een lager niveau blijven en de verwachting is dat deze klantgroep in 2008 weinig omzet zal genereren. Nedap waarschuwde overigens zoals gebruikelijk dat het sterk projectmatige karakter van veel opdrachten en het ondernemende karakter van haar klantgroepen kunnen leiden tot positieve of negatieve uitschieters in de groei. Desgevraagd deelde Van der Velden mede dat Nedap met de voortgaande groei van omzet en resultaat met haar strategie op koers ligt.

Van internationale ontwikkelingen in onder andere technologie in Rusland, het Midden Oosten, Brazilië en China wordt een krachtige groei verwacht. In 2007 is gestart met lokale vestigingen in het Midden Oosten (Dubai) en de Verenigde Staten. Stapsgewijs volgen vestigingen in Rusland en China. Retail Support is actief in Europa en Rusland, terwijl ook een project in India is begonnen. In de Oost-Europese landen is beveiliging van winkels een belangrijke ontwikkeling. Healthcare heeft nieuwe producten en diensten in de zorg geintroduceerd waar door abonnementen meer omzet kan worden behaald.

Library Solutions
(Bibliotheken) richt zich naast bestaande activiteiten in zelfbedieningssystemen en logistieke optimalisatie op nieuwe technologieën als UHF (Ultra Hoog Frequent) identificatie en e-book ontwikkelingen. In Engeland is een eerste project in uitvoering. Vanuit Duitsland en Spanje is interesse in de markt op gang gekomen. Power Supplies is actief in het milieuvriendelijk reinigen van afval via UV-licht. ’s Werelds grootste waterzuiveringsproject in New York heeft voor de Nedap-besturingen gekozen. Het drinkwatersysteem Naïade is gericht op kleine organisaties en lokale overheden in onder andere China, Ghana, India en Mali. Via het olievlekprincipe breiden de mogelijkheden zich uit en bieden perspectief voor groei.