VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ingetogen groeier

Nedap omvat elf uiteenlopende productgroepen, onder meer Agri, Education, Healthcare, Security en Verkiezingssystemen, met een tiental vestigingen in Nederland en de belangrijkste Europese landen. Internet-technologie, software en elektronica vormen de peilers waarop de toepassingen worden ontwikkeld voor de diverse marktsegmenten.

De zestig aanwezige aandeelhouders die 60 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden, waren duidelijk tevreden met de goede resultaten over 2006. Uit de toelichting op de jaarcijfers van bestuursvoorzitter Westendorp bleek dat 2006 een recordjaar was geweest. De omzet steeg met 14 procent tot 138,5 miljoen euro, terwijl het bedrijfsresultaat 35 procent hoger uitkwam op 17,5 miljoen euro. De nettowinst steeg met 42 procent tot 12,4 miljoen. |

Dit alles ondanks een verliespost wegens het terughalen van uitbesteed werk uit Oost-Europa. Inmiddels is hiervoor een productie-unit opgezet in Nederland met Nedap-management en medewerkers in tijdelijke dienst. Tevens kreeg Nedap te maken met onterechte negatieve publiciteit over de stemmachines. Van de omzet werd 52 procent gerealiseerd in Nederland en 38 procent in overig Europa.

De doelstellingen voor de langere termijn zijn beperkt tot een ebitmarge van 10 procent van de omzet en een solvabiliteit van 45 procent ( 2006 : 41%). De vooruitzichten zijn positief door nieuwe marktmogelijkheden en groeiende verkoopkracht. In onder andere Duitsland, Italië en de Verenigde Staten worden belangrijke marketinginspanningen verricht voor de afzet van stemmachines, doch door diverse (ambtelijke) oorzaken zijn dit langdurige trajecten. Ook de omzet in het Midden-Oosten neemt geleidelijk toe en heeft daar nog behoorlijke potentie. Opgemerkt werd dat het sterk projectmatige karakter van veel opdrachten de groei op korte termijn wel eens positief of negatief kan beïnvloeden. Vooralsnog zijn er echter geen belemmeringen aanwezig om de groei op lange termijn te frustreren. Grote of kleine overnames zijn verder niet te verwachten.

De onderneming voldoet op hoofdlijnen aan de code-Tabaksblat. Bij de honorering van de directie zijn het vaste en het variabele deel niet uitgesplitst. De criteria voor de variabele beloning zijn echter wel duidelijk omschreven. Op verzoek van de VEB zal die uitsplitsing in het verslag over het lopende jaar wel worden opgenomen. Voor de continuïteit wordt handhaving van de Stichting Preferente Aandelen van belang geacht. Met de vakbonden is overleg gaande over de oprichting van een stichting van en voor medewerkers, waarin bij winstgroei jaarlijks 2 procent van de nettowinst wordt omgezet in aandelen. Verder werd president-commissaris Van der Velden bij acclamatie herbenoemd.
Ton Dorresteijn