VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Innovatie en creativiteit

Voor 86 aandeelhouders gaf de zeer enthousiaste bestuursvoorzitter Ton Westendorp een korte toelichting over 2004. Nedap ontwerpt en fabriceert zeer geavanceerde beveiligingsbeheer- en informatiesystemen voor bedrijven en instellingen. Bekend zijn onder meer de stemmachines, die in diverse landen reeds gebruikt worden. Vanuit de Verenigde Staten is de federale certificering ontvangen en ook uit Frankrijk en Duitsland zijn goedkeuringen binnengekomen. Het is een interessante maar onvoorspelbare markt.

Landen of deelstaten die deze stemmachines willen gaan gebruiken, moeten meestal eerst de kieswet aanpassen en vervolgens moeten de bestuurders van de diverse kiesdistricten, die meestal autonoom zijn in het vaststellen van de kiesmethode in hun district, overtuigd worden van de kwaliteit van de machines. De Ierse regering heeft vorig jaar voor het hele land 7.000 stemmachines gekocht en orders van een dergelijke omvang worden in 2005 niet verwacht.
Deze wegvallende omzet zal door andere marktgroepen moeten worden opgevangen. Een van deze marktgroepen is Detail Support (anti-winkeldiefstalsystemen).

Daar worden onder andere de bekende winkelpoortjes gemaakt, waarmee ook andere gegevens verzameld kunnen worden dan alleen diefstal. Ook de zelfbedieningssystemen voor bibliotheken komen hiervandaan. Bij Security Management wordt allerlei toegangscontroleapparatuur gemaakt. Healthcare heeft een systeem ontwikkeld dat met zeer veel tijdsbesparing de gewerkte uren in de thuiszorg kan registreren.

Zo staan bij alle marktgroepen innovatie en creativiteit met hoofdletters geschreven. Van de verkopers wordt zeer veel geëist. Zij moeten bij (toekomstige) klanten achterhalen wat hun problemen zijn, wat ze van de aan te schaffen producten verwachten en hen ervan overtuigen dat de Nedap-producten meestal meer mogelijkheden hebben, zodat voor de klant een meerwaardecreatie ontstaat. Dit alles heeft in 2004 geleid tot een omzet van ruim 124 miljoen euro en een nettowinst van bijna 12 miljoen. Het dividend wordt bepaald nadat eerst een zodanig bedrag is gereserveerd dat de solvabiliteit op 50 procent komt. Van de winst over 2004 wordt ruim 9,5 miljoen uitgekeerd ofwel 80 procent.

Over 2005 wilde of kon het bestuur niet veel zeggen. Het verwacht in bijna alle marktgroepen een omzetstijging, doch gezien de ervaringen uit voorgaande jaren kunnen verwachte grote orders plotseling niet doorgaan. Groei van de toegevoegde waarde en van de toegevoegde waarde per werknemer zijn belangrijke aandachtspunten om een bedrijfswinst van 10 procent van de omzet en een rendement op het eigen vermogen van 15 tot 20 procent te behalen. Deze normen zijn in de afgelopen vijf jaar ruimschoots gehaald.

Wat betreft corporate governance voldoet Nedap aan de Code-bepalingen. Van sommige ‘best practice’-bepalingen wordt bewust afgeweken, maar bestuur en commissarissen geven zeer gedocumenteerd en uitvoerig aan waarom. Zo voldoen zij toch geheel aan de Code, omdat deze goed toegelichte afwijkingen toestaat. Na 22 jaar heeft president-commissaris Dick van Wensveen afscheid genomen. In zijn plaats is op voordracht van de OR Aad van der Velden (ex-bestuurder Hoogovens) tot nieuwe commissaris en tevens voorzitter benoemd. Nieuw in de raad is ook Meint Veninga , terwijl Tineke Bahlmann werd herbenoemd.