VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een stemmige vergadering

Op 15 mei jongstleden hebben we als kiezers in bijna 8000 stemlokalen in Nederland kennis kunnen maken met een van de producten van Nedap waarmee men grote bekendheid verwierf: de stemcomputer. Maar Nedap is veel meer.  Het is leverancier van systemen op het gebied van beveiliging, identificatie, elektronische besturingen, biometrie, klantenpassen, mobile pay, enzovoort. Nedap verkoopt geen producten maar oplossingen van problemen. Het is een voortdurend lerende organisatie met een zeer innovatief karakter.

Ontwikkeling en introductie op de markt van nieuwe producten kost veel tijd en geld. De groei van de omzet en de winst is wisselvallig en loopt niet keurig langs een liniaal. Nedap bevindt zich in een proces van omschakeling van hardware naar software en van een technologisch georiënteerd bedrijf in een markt/technologisch bedrijf. Het moet niet denken aan acquisities of fusie om sneller te groeien. Het wil autonoom blijven.

De status van small cap die het nu heeft, zal dan ook niet veranderen. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat de waardering van het aandeel in de afgelopen vijf jaar niet noemenswaardig is gestegen. Nu de belangstelling voor small caps afneemt, men niet aan overnames denkt en Nedap met een zeer gezonde financiële situatie de beurs eigenlijk niet nodig heeft, zou het van de beurs kunnen verdwijnen. Maar de directie en commissarissen zouden dan de gezellige jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering moeten missen zoals president-commissaris de heer Van Wensveen opmerkte. Want gezellig was de algemene aandeelhoudersvergadering voor de directie en commissarissen. Iedere spreker begon met uitgebreide complimenten voor de mensen achter de bestuurstafel. Nu was dat verklaarbaar voor wat betreft het resultaat in 2001.

In tegenstelling tot veel beursgenoteerde ondernemingen kwam Nedap, tegen de economische dip in, met positieve cijfers. Nemen we echter de laatste vijf jaar bij de kop dan is de progressie van de omzet en winst matig. Als voorbeeld: in 1997 was de omzet 93 miljoen euro, in 2001 117 miljoen euro; de winst 6,9 miljoen euro, nu 7,5 miljoen euro; de winst per aandeel in 1997 bedroeg 1,04 euro en in 2001 1,13 euro; het dividend per aandeel in 1997 0,59 euro en over 2001 krijgt de aandeelhouder 0,67 euro. Daarmee bedraagt de pay-out 60 procent.

Concrete financiële doelstellingen op korte en middellange termijn als groei van omzet en winst heeft Nedap niet. Zij kan die gezien het karakter van het bedrijf moeilijk geven. Wel verwacht men voor het lopende jaar een hogere omzet en winst, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

De VEB maakte bezwaar tegen de herbenoeming van een commissaris die deze functie al zestien jaar uitoefent. Drie periodes, dus twaalf jaar, moet de limiet zijn. De benoeming ging door. Dat belooft wat voor volgend jaar als prof. dr. Van Wensveen, die voor het eerst benoemd werd in 1983, dus dan 20 jaar functioneert, herbenoemd moet worden.