VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Inschattingsfoutje

‘Slechts’ twee maanden te laat vraagt Vivenda Media Groep uitstel voor het opstellen van de jaarrekening over 2007. En het ergste is dat bestuursvoorzitter en enig bestuurder Cees van Versendaal in de buitengewone aandeelhoudersvergadering toegaf dat hij niet had zien aankomen dat om uitstel zou moeten worden gevraagd.

De vergadering in Hilversum werd voorgezeten door president- (en enig) commissaris Mirck. Welgeteld twee personen zaten dus achter de tafel. Hoewel Vivenda Media Groep een klein bedrijf is, met een marktkapitalisatie van zo’n 4,8 miljoen euro, vond de VEB dat toch te gortig. Gelukkig waren Van Versendaal en Mirck zich daar ook van bewust en gaven aan dat gezocht wordt naar een tweede commissaris. Beide heren beloofden de VEB dat deze er vóór de volgende vergadering zou zijn.

Vivenda had voor de vergadering een persbericht uitgebracht waarin werd vermeld dat de overname van Factotum, software voor makelaars om hun huizenaanbod aan het publiek te presenteren in diverse reclame-uitingen, zoals folders, brochures, advertenties en websites,nog altijd niet rond was. Er bleek een probleem met de lening van 3,5 miljoen euro die nodig was om het bedrijf over te nemen. Toen de VEB vroeg om een toelichting, meldde Van Versendaal dat de bank haar voorwaarden naar aanleiding van de kredietcrisis had aangepast. Vivenda besloot daarop van de lening af te zien. Het bestuur is op dit moment wel bezig om alternatieve financiële middelen aan te trekken. Direct gevolg van het nog niet rond zijn van de deal is volgens Van Versendaal dat een aantal projecten van Factotum nog niet kan worden gelanceerd. Van Versendaal beloofde – na minstens een halve minuut nadenken – dat de overname uiteindelijk wel door zal gaan. Overigens leek de overname al rond in maart van dit jaar. Over eventuele problemen met de bancaire lening werd toen niet gerept.

Factotum zal door Vivenda worden gebruikt voor het starten van onder andere een internetportal. Deze portal moet een concurrent van Funda en JAAP gaan worden. Helaas is dit nog toekomstmuziek. Volgens Van Versendaal moet daarvoor eerst de overname en dus de financiering rond zijn. Aandeelhouders was in maart echter al toegezegd dat de portal slechts vier tot zes maanden op zich zou laten wachten. Deze termijn gaat nu pas lopen vanaf het moment dat de overname rond is. Saillant detail is dat Vivenda wel de feitelijke leiding heeft over Factotum en dat de lening van 3,5 miljoen – nodig om Factotum over te nemen - helemaal niets van doen heeft met het investeren in de internetportal. De lening dient slechts om het bedrijf over te doen gaan.

Het uitstel van de jaarrekening zelf werd aangevraagd, omdat er sprake zou zijn van een uitzonderlijke situatie: volgens accountants was er onder IFRS sprake van een ‘reverse take-over’. Deze – volgens het bestuur unieke – situatie zou de cijfers hebben vertraagd. Van Versendaal stelde dat de IFRS regel pas op het allerlaatste moment naar buiten was gekomen, en meldde de VEB dat hij de problemen daardoor niet had voorzien. ‘We verwachtten destijds de jaarrekening gewoon voor 30 mei te kunnen publiceren’, aldus de directeur. Verder meende hij – op basis van de gegevens die hij nu heeft – de jaarrekening begin september te kunnen publiceren. De VEB vond dit alles een kwalijke gang van zaken en stemde tegen het verlenen van uitstel voor het opstellen van de jaarrekening.

Tijdens de vergadering kwam kort nog de PPN-zaak ter sprake. Deze erfenis uit het Newconomy tijdperk kan uitmonden in een claim van meer dan tien miljoen euro, als Vivenda niet kan aantonen dat ze een geldsom van twee miljoen oude guldens heeft betaald aan PPN. Van Versendaal zei dat het zo’n vaart niet zou lopen. Hij verwacht dat Vivenda kan aantonen dat het betaald is. Vivenda zal dorstig aan het spitten zijn in oude dossiers om het bewijs van betaling boven tafel te krijgen.

Ook kwamen de cijfers over het eerste kwartaal en halfjaar 2008 aan de orde. Van Versendaal wilde deze niet publiceren, omdat dit verwarring bij de aandeelhouders kon opleveren. Toen de VEB vroeg om dan alleen de voortgang vande implementatie van hetbusinessplan te gevenof om alleen de operationele resultaten bekend te maken, beloofde Van Versendaal dit serieus te overwegen. Het resultaat was slechts een toezegging.