VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuw leven

De gedaantewisseling van het voormalige RT Company lijkt nu eindelijk vorm te krijgen. Met de overname van Factotum krijgt het kleine beursfonds er wederom fatsoenlijke activiteiten bij.

Eind vorig jaar werden, na een langdurige discussie met de AFM en een omstreden constructie met de voormalige controlerende aandeelhouder en topman George Tóth, de uitgeefactiviteiten van Vivenda ingebracht. Vivenda geeft magazines uit, waaronder het huizenblad Vivenda en het gratis Zeeuwse lifestyle blad Z!en. De uitgeefactiviteiten boekten afgelopen jaar een omzet van 4,9 miljoen euro en een winst van 900.000 euro, waarvanéén maand valt onder de vlag van het beursfonds. Vorig jaar was al aangekondigd dat de activiteiten van Factotum ingebracht zouden worden. De belangrijkste activiteit van Factotum is de mediamanager. Dit is software voor makelaars om hun huizenaanbod aan het publiek te presenteren in diverse reclame-uitingen, zoals folders, brochures, advertenties en websites. De Mediamanager wordt door liefst 1200 makelaars gebruikt, welk aantal de komende jaren volgens Vivenda fors zal groeien.

Met het vertrek van financiële man Cor van der Maarel uit het bestuur en president-commissaris Erik Honée is de laatste George Tóth aanhang bij het beursfonds verdwenen. De nieuwe topman Cees van Versendaal bevestigde dat na de vergadering alle banden met Tóth zijn verbroken. Vanwege de verhindering van Honée werd de vergadering geleid door gelegenheidsvoorzitter (tevens advocaat) Prinsen, die duidelijk geen aanleg bleek te hebben om een vergadering fatsoenlijk te leiden.

Uit de verloop van de laatste aandeelhoudersvergaderingen blijkt duidelijk dat er maar een man de baas is bij Vivenda: Esto van de Steeg. Hij heeft circa dertig procent van de aandelen en heeft samen met zijn voormalige medeaandeelhouders van de ingebrachte activa de controle. Doordat hij, commissaris Mirck en topman Van Versendaal tevens aandeelhouder zijn van het ingebrachte Factotum ligt belangenverstrengeling op de loer. Vivenda heeft dit proberen op te lossen door een onafhankelijke fairness opinie aan te vragen, die uitkwam op een waardering van 17,8 miljoen euro. De betrouwbaarheid van deze opinie is twijfelachtig aangezien een half jaar geleden de waarde nog geschat was op 7,5 miljoen euro. Het verschil zou zitten in de nog op te starten internetactiviteiten.

Deze internetactiviteiten worden daarmee op zo’n tien miljoen euro gewaardeerd, terwijl er nog helemaal niets online is. Het bedrag wordt echter pas betaald als de internetactiviteiten ook de resultaatsverwachtingen waarmaken gedurende de komende vier jaren. Zo moeten de overgenomen activiteiten (inclusief de Mediamanager) in 2011 een bedrijfsresultaat van 4,1 miljoen laten zien. De omzet van deze activiteiten zou dan op circa 9 miljoen euro liggen, waarvan 36 procent moet komen uit de nog op te starten internetactiviteiten. Doordat deze earn-out regeling voldoende ambitieus lijkt, heeft de VEB toch ingestemd met de transactie. Een nadeel is wel dat de eventuele stijging van de winst voor een belangrijk deel beperkt wordt door de mogelijke forse verwatering vanwege een extra converteerbare obligatie.

Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de internetplannen realistisch zijn. Op zich is Vivenda uitstekend gepositioneerd om een tegenhanger voor sites als Funda.nl (NVM/Wegener), Jaap.nl (DSB Bank) en Zoekallehuizen.nl (Rabobank) te maken. Het heeft immers al contact met een aanzienlijk deel van de makelaars en heeft tegelijkertijd een redelijk onafhankelijke positie ten opzichte van makelaars en financiële instellingen. Het wekt eigenlijk meer verbazing dat Vivenda nog niet eerder met een internetstrategie is gekomen. De vraag is dan ook of Vivenda niet veel te laat is om nog een positie te veroveren. In elk geval zal later dit jaar, als de nieuwe huizensite gelanceerd worden, blijken hoeveel potentieel het beursfonds werkelijk heeft. Van Versendaal is zich er van bewust dat het een meerwaarde moet bieden boven de bekende huizensites om überhaupt succesvol te kunnen zijn.