VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na het Toth-effect

RT Company heeft momenteel niets anders dan een paar ICT-deelnemingen uit de boedel van Newconomy en een belang in DVRG. Met de inbreng van de activiteiten van Vivenda zou het bedrijf eindelijk een eigen omzet krijgen en grootaandeelhouder George Toth definitief van het toneel verdwijnen. Vivenda is een uitgever op het gebied van huizen en makelaardij en publiceert onder andere het glossy Vivenda magazine. Vivenda wil de beursnotering gebruiken om verder te groeien.

Voor de derde keer werd de transactie met Vivenda geagendeerd. De VEB heeft in de vorige aandeelhoudersvergaderingen en bij de AFM grote bezwaren aangetekend tegen de transacties. In de eerste twee voorstellen zou Vivenda 7,5 miljoen euro in aandelen krijgen, waarvan Toth en consorten de helft doorgespeeld kregen in ruil voor het intrekken van een nooit uitgegeven converteerbare lening.

Vooral doordat AFM dwars lag bij de goedkeuring van het prospectus is de transactie wederom aangepast. De compensatie voor Toth is nu verdwenen. Het minder goede nieuws is dat Vivenda – ondanks het verdwijnen van de lening – nog steeds 7,5 miljoen euro in aandelen krijgt voor de inbreng van de activiteiten. Hierdoor verwatert het belang van de overige aandeelhouders door de ingestorte beurskoers fors. Vivenda was allerminst te spreken over de vertraging, welke met name kwam door het verleden van RT Company en zoals de grootaandeelhouder van Vivenda het verwoordde “het Toth-effect”.

Dat Vivenda nu een aangepast voorstel heeft geëist, is op basis van de recente halfjaarcijfers ook wel te begrijpen. De intrinsieke waarde van RT Company is door forse verliezen op o.a. het DVRG-belang inmiddels gedaald tot een schamele 20 cent per aandeel. Dan is de 7,5 miljoen euro uitgifte tegen de huidige beurskoers van circa 30 eurocent nog wel te rechtvaardigen. Daar bovenop is er een earn-out regeling: alle winst (voor belasting) over het boekjaar 2008 boven de 800.000 euro krijgen de voormalige Vivenda aandeelhouders met een factor 10 nabetaald.

Om de transactie te beoordelen zijn natuurlijk wel de cijfers van Vivenda noodzakelijk. De mededeling dat er nog een fairness-opinie zou komen en dat de cijfers van Vivenda in het nog te publiceren prospectus komen te staan, was natuurlijk onvoldoende om de transactie nu te beoordelen. De enige cijfers die wel gegeven werden, waren de verwachte omzet over 2007 van 5,4 tot 6 miljoen euro, met een verwacht operationeel resultaat van 800.000 tot 1 miljoen euro. Hoewel de VEB tevreden is over de aangepaste transactie, kon zij zonder gedegen cijfers van Vivenda niet instemmen met de transactie.

Uiteindelijk haalde het voorstel het met een schamele 56 procent.
Nadat Toth in mei opeens opstapte als topman, zal zijn pion Cor van der Maarel na de transactie ook aftreden als bestuurder. Vivenda wil namelijk “iedere associatie met het verleden” voorkomen. Dat zich in het verleden ernstige zaken hebben voorgedaan werd wederom duidelijk uit de beantwoording in de aandeelhoudersvergadering. De kasstorting voor de converteerbare lening bleek bijvoorbeeld niet alleen voorwaardelijk aan de (desastreuze en incestueuze) aankoop van aandelen DVRG. Maar bovendien is de storting en aankoop van aandelen in diverse tranches uitgevoerd, zodat Toth slechts een tijdelijk klein gedeelte van het geldbedrag in geld hoefde over te maken.

Mocht AFM nu wel goedkeuring geven en de omgekeerde overname doorgaan, dan is gelukkig het tijdperk Toth bij de onderneming achter de rug. Na de waarschuwing van de VEB op 2 september 2005 dat RT Company extreem overgewaardeerd was, is de koers inmiddels met 94 procent gedaald. De eerste actie van het nieuwe bestuur is dan ook het veranderen van de naam RT Company in Vivenda Media Groep. Om echter het vertrouwen van aandeelhouders terug te winnen zal Vivenda de aangekondigde ambities waar moeten maken.