VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

nieuw Newconomy gesaneerd

In een klein zaaltje met storende piepende deuren had Newconomy zich tijdens de jaarvergadering aangepast aan de status waarin het zich thans bevindt. Zonder fratsen. Commissaris Marius Jonkhart legt de laatste 22 trouwe beleggers nog één keer uit dat het onder het bewind van Maurice de Hond allemaal fout is gegaan.

Het huidige bestuur, inmiddels zonder Maurice de Hond, heeft zich in 2001 voornamelijk beziggehouden met het saneren van de organisatie, het oplossen van claims en het saneren van de participatieportefeuille. Hiermee wordt de toekomst (voorlopig) veilig gesteld. Tevens wordt vastgesteld dat Newconomy in zijn huidige vorm geen bestaansrecht meer heeft.

Alvorens de aandeelhouders naar het betoog van de nieuw benoemde directeur Willem Jan van den Dijssel mochten luisteren moest er decharge voor het gevoerde beleid worden verleend. Dit is meestal een formaliteit. Vandaag echter niet. De door de VEB gedane suggestie om dit te splitsen voor de oude en nieuwe raden werd na een korte schorsing gevolgd. Ofschoon ook het stemadvies van de VEB door velen werd gevolgd om geen decharge te verlenen, bleek na het tellen van de stembriefjes dat er uiteindelijk toch decharge was verleend door de vergadering.

Waarom Van den Dijssel (42) zijn zorgeloze bestaan in Spanje heeft opgegeven om het kwakkelende en besmette Newconomy te leiden werd niet helemaal duidelijk. De voormalig directeur van hotelketen Krasnapolsky steekt met partners (PMC.NL) geld in het bedrijf en gaat op zoek naar nieuwe investeringen. Van de achttien bestaande participaties zullen slechts vijf enigszins beloftevolle deelnemingen overblijven.

De toegang tot de kapitaalmarkt is vast de belangrijkste reden tot deze opmerkelijke stap van Van den Dijssel. Tijdens zijn betoog werd duidelijk dat er nog veel nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. Deze verwatering zullen aandeelhouders voor lief moeten nemen. Newconomy wordt schuldenvrij gemaakt door overname van de huidige bankschuld. De overgenomen bankschuld zal in een tweetal stappen in aandelen Newconomy worden geconverteerd. Zeventig procent wordt direct geconverteerd tegen een conversiekoers van 0,08 eurocent en dertig procent wordt geconverteerd op 1 januari 2004 tegen een conversiekoers van 0,18 eurocent. PMC.NL verwerft per saldo circa 25,5 aandelen tegen een gemiddelde koers van 0,096 eurocent. Op deze aandelen is een lock-upperiode van zes maanden overeengekomen, wat gezien de huidige koers van 0,29 eurocent geen overbodige maatregel is.

In het voorjaar zal het complete plan in een BAVA worden gepresenteerd en in verband met de emissie zal op 7 maart het prospectus verschijnen. Of de koers het introductieniveau van 10,5 euro ooit nog zal halen mag worden betwijfeld. De VEB maakt bezwaar tegen het voornemen een vierde commissaris aan te stellen gezien de geringe omvang van de onderneming. De drie huidige commissarissen Andriessen, Jonkhart en Wiegel volstaan en scheppen vertrouwen voor deze transactie maar of dat voldoende zal zijn om volgend jaar weer in het Hilton te vergaderen is nog maar de vraag.