VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Newconomy nipt gered

Het internetfonds Newconomy werd op 9 april jl. gered. De acute geldnood is gelenigd door een kredietfaciliteit van ABN Amro en voor de wurgende problematiek Pieterman (betaling van het restant van de aankoopsom voor Wish) is een oplossing gevonden. In totaal worden (maximaal) twee tranches van 1,5 miljoen aandelen geplaatst plus warrantrechten voor 1,6 miljoen aandelen.

Deze oplossing is geregeld door Maurice de Hond, de in januari geschorste en na zes weken weer herrezen topman. In de aandeelhoudersvergadering van 9 mei jl. waren de meeste aandeelhouders het erover eens dat de schorsing van de De Hond (23 januari 2001) de onderneming alleen maar had geschaad. Veel negatieve publiciteit die natuurlijk hinderlijk was bij het vinden van kopers voor participaties en het verkrijgen van de benodigde financiering.

Interimmanager Scholtes heeft ook geen sterke indruk achtergelaten. Hij was net in staat om financiering te regelen en zijn gepresenteerde plan een groot internet-beleggingsfonds met de helft van de middelen risicomijdend belegd was bovendien niet realistisch. Bij de terugkeer van De Hond op 6 maart accepteerde Scholtes de benoeming tot directeur herstructurering (onder De Hond) hetgeen vanaf de eerste seconde een onwerkbare situatie opleverde. Op 15 maart vertrok ook Scholtes. Wat is er na 69,4 miljoen euro verlies in 2000 van Newconomy over? Een klein internet-participatiefonds met een intrinsieke waarde per aandeel van een euro en een koers net beneden een euro. Bestaande aandeelhouders (die bij de introductie 10,50 euro betaalden) houden hun stukken vast in de hoop op enig herstel.

In de aandeelhoudersvergadering werd duidelijk dat door de overlevingsstrijd geen tijd was overgebleven voor een strategisch plan. De sheet die als plan werd gepresenteerd stond vol met open deuren: schaalvergroting, risicospreiding, het aantrekken van additioneel vermogen en het optimaal laten renderen van de huidige participaties werden als plan gepresenteerd. Wel kwam het bedrijf met een aansprekende raad van commissarissen op de proppen. Hans Wiegel (VVD), Marius Jonkhart (ex-NIB) en voormalig minister van Economische zaken Koos Andriessen moeten dit college gaan vormen. De eerste twee werden direct benoemd, terwijl Andriessen moet wachten tot het wettelijke obstakel van de leeftijdgrens is opgeheven.

Hoewel het positief is dat Newconomy in rustiger vaarwater terecht is gekomen, overheerst de teleurstelling over de 60 miljoen emissieopbrengst die overhaast is geïnvesteerd en het wurgcontract dat met Pieterman werd gesloten. Door die factoren leidt Newconomy thans een kwijnend beursbestaan.