VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

NSI goes International

Nieuwe Steen Investments (NSI) is een vastgoedfonds dat 1,2 miljard euro heeft belegd in kantoren, winkels, bedrijfsgebouwen en woningen in Nederland. NSI heeft, zoalsbestuursvoorzitter Anka Reijnen in het directieverslag verwoordt, een bewogen jaar achter de rug. In 2007 heeft Reijnen afscheid genomen van de woningportefeuille en van liefst zes van de negen leden van het management en raad van commissarissen.

Het afscheid van de oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen, haar schoonvader Jo Roelof Zeeman, vond plaats in de aandeelshoudersvergadering van september 2007. Met de koop van Zeeman Vastgoed Beheer, het bedrijf van haar man, is ook de zakelijke relatie met haar man beëindigd. Reijnen gaf nog wel aan dat de privérelatie niet is beëindigd.
Behalve de familie hebben ook twee andere commissarissen en het externe lid van de beleggingsraad hun relatie met NSI beëindigd. Ten slotte heeft Schipper begin 2008 zijn directiefunctie neergelegd omdat hij ‘door de aanpassing in het beleggingsbeleid en de wijzigingen in de organisatie zijn carrière beter een andere wending kon geven’. Van Lidth de Jeude leidde als vicevoorzitter de vergadering, omdat de nieuwe Israëlische president-commissaris Habas de Nederlandse taal nog niet machtig was.

Op de vraag van de VEB gaf Van Lidth de Jeude aan dat dit ‘vrijwillige vertrek’ gepaard is gegaan met een extra vergoeding, maar het concrete bedrag wilde hij niet noemen. Voor verdere toelichting verwees hij naar de jaarrekening 2008 die nota bene pas in febrauri 2009 verschijnt. Het is onaanvaardbaar dat aandeelhouders zo lang op deze gegevens moeten wachten. Ook de Commissie Frijns, die de naleving van de code Tabaksblat evalueert, schrijft voor dat de overeengekomen ontslagvergoeding direct door middel van een persbericht aan de markt kenbaar moet worden gemaakt. NSI neemt hier duidelijk een loopje mee.
Het afstoten van de woningportefeuille lijkt een goede zet. De verkoop van 8 procent van de portefeuille van 1,3 miljard euro heeft in 2007 nog een herwaardering van 5 miljoen euro en een verkoopresultaat van 9 miljoen euro gegenereerd. De omzet van NSI is weliswaar met 1,5 miljoen euro teruggelopen, maar deze verkoop (met een resultaat van 14 miljoen euro) lijkt op de top van de markt te hebben plaats gevonden.

Deze top van de vastgoedmarkt in 2007 was ook de reden dat de familie Zeeman van hun aandeel in NSI afwilde en na wat krakeel hun belang hebben verkocht aan Habas. Habas heeft inmiddels een belang van 21 procent in NSI opgebouwd en is nu met een vrijwel geheel nieuwe bemanning gestart met de uitvoering van de nieuwe strategie. Het betreft een groeistrategie met een verdubbeling van de portefeuille in 3 jaar door uitbreiding in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dit betekent per jaar een uitbreiding van 500 miljoen euro. Het van oudsher behoudende NSI-schip lijkt losgeslagen en op drift. De eerst werkdag van 2008 begon met de koop van een winkelcentrum in het Zwitserse Zug. En eind januari volgde de aankoop van een kantoor in het Zwitserse Thalwil.

Door alle aankopen in 2008 en de hiervoor aangetrokken externe leningen is nog maar 46 procent gefinancierd met eigen vermogen. Het beleid van NSI om 50 procent te financieren met eigen vermogen en de groeistrategie van 500 miljoen euro per jaar noodzaakt tot een aandelenemissie. Reijnen gaf aan dat ze nog ‘zo druk bezig was’ met de aankopen dat ze nog niet had nagedacht over de wijze waarop zij extra kapitaal wil aantrekken. Ook Habas wenste geen mededelingen te doen of een onderhandse emissie voor hen een optie is om zo hun belang uit te breiden. ‘We didn’t discuss this item yet’, was de reactie van Habas.

Bij iedere nieuwe benoeming van bestuurders en commissarissen is telkens de nadruk gelegd op de internationale ervaring van de persoon in kwestie. Verstandig zou toch ook zijn om de beheerkennis van de Nederlandse kantorenmarkt te verstevigen. Desgevraagd gaf Reijnen aan dat NSI hard op zoek is naar een vervanger van de vertrokken Schipper. Dit is hard nodig, want in het jaarverslag roepen dat het dieptepunt is gepasseerd, vermindert de leegstand natuurlijk niet. Van de kantorenportefeuille van 550 miljoen euro staat 11 procent leeg (2006: 10 procent). Dit percentage is met 2 procent geflatteerd door de aankopen van volledig verhuurde panden in 2006 en 2007. Actie is dus geboden.

Het is afwachten of de Westfriese aandeelhouders in NSI van het eerste uur hun vertrouwen in de van oorsprong Hollandse club van Jo Roelof Zeeman ook blijven behouden bij Nieuwe Steen International, zoals Habas voor ogen lijkt te hebben. Bij de borrel na afloop bleek in ieder geval dat de Noord-Hollandse Edammer kaasblokjes nog niet waren vervangen door Zwitserse Emmentaler schijfjes.