VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Strategische heroriëntatie

De jaarvergadering van Nieuwe Steen Investments (NSI) was weer een groot familiefeest. Er waren ruim vijfhonderd mensen (ruim 45% van het aandelenkapitaal) vol verwachting naar de schouwburg gekomen om te vernemen waarom president-commissaris Jo Roelof Zeeman, voormalig bestuursvoorzitter en oprichter (1934) zijn belang van 17 procent plotseling heeft verkocht aan de Israëlische branchegenoot Habas.

De voorzitter waarschuwde de aandeelhouders voor de luchtbel in de koersen van vastgoedfondsen. Bij een zo groot pakket zijn de kansen om te verkopen beperkt. Zeeman: "U kunt elke dag verkopen, ik niet, ik heb mijn kans gepakt." Negen andere grote aandeelhouders vonden de prijs van 22,24 euro te laag.

Dat de Habas Groep, ook in de zaal aanwezig, strategische plannen heeft met NSI moge duidelijk zijn. Hiervoor zullen echter nog vele aandelen moeten worden verworven. De voorzitter gaf aan nog niet te weten of hij zich na volgend jaar, wanneer zijn periode afloopt, herkiesbaar zal stellen. Dit ligt niet in de lijn der verwachting waardoor de meerdere petten van de vitale en charismatische voorzitter één voor één worden afgezet (corporate-governanceverbetering). NSI is toe aan een strategische heroriëntatie. Zeeman: "Als je kiest voor een beursnotering, kies je voor groei en dat is met de huidige markt en ons huidige beleid niet mogelijk." Er zal dus moeten worden gekeken naar bijvoorbeeld vastgoed buiten Nederland of projectontwikkeling. Ook alle vormen van strategische samenwerking met derden staan open (toch Habas?). Overwegingen die transparant in het jaarverslag met de aandeelhouders worden gedeeld.

Het verslag van vorig jaar was duidelijk van ondergeschikt belang in deze algemene jaarvergadering. 2006 was een moeilijk jaar waarin het bestuur een goede performance heeft laten zien. De verhuur is ondanks veel aflopende huur-contracten op een aanvaardbaar peil gebleven. De leegstand steeg wel van 4,2 naar 6,2 procent. Er zijn kwalitatieve goede objecten verworven in het verslagjaar. De mindere objecten zijn afgestoten waardoor de portefeuille weer in kwaliteit is toegenomen. Van de woningportefeuille (circa 11% van de portefeuille) zal afscheid worden genomen.

Woningen leveren een te kleine bijdrage aan het rendement en kunnen momenteel tegen een goede prijs worden verkocht. De in deze vergadering (tussentijds) aftredende commissaris Van Galen legde uit waarom de raad besloten heeft de directie een performancebonus van 30.000 euro de man (en vrouw) uit te keren. Helaas ontbraken in zijn betoog heldere vooraf gestelde criteria waardoor de corporate governance met voeten werd getreden. Een feit waar niemand mee zat. De emotie van de aandeelhouders en voorzitter was zichtbaar en voelbaar in de rondvraag toen de teleurstellingen werden uitgesproken over het feit dat uitgerekend Zeeman, de belichaming van NSI, zijn aandelen had verkocht.