VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor anker!

Nieuwe Steen Investments (NSI) is een bijzonder vastgoedfonds dat in 1993 is gestart als een "uit de hand gelopen hobby" van president-commissaris Jo Roelof Zeeman. Al bij binnenkomst valt op dat er veel trouwe beleggers uit Noord-Holland zijn, die persoonlijk welkom worden geheten door Zeeman en zijn schoondochter, tevens bestuursvoorzitter Anka van Reijnen. Nog steeds is er grote bewondering voor en vertrouwen in Zeeman. Of zoals een belegger van het eerste uur vertelde: "de heer Zeeman gaat er volledig voor en heeft het ook altijd waargemaakt".

De belegger refereert hierbij aan het bijzondere van het fonds: de uitermate sterke focus op het directe resultaat en hiermee op het uit te keren dividend. Zeeman ziet NSI als een goed lopende "dividendmachine" met maar één missie: "Alles vol verhuurd". Deze focus is ook te herkennen in het streven om de beheerkosten laag te houden. Er is een kleine staf met voor de vastgoedsector modale salarissen en een zelfontwikkeld kostenbesparend taxatiesysteem. De toekomst moet uitwijzen of dit systeem, dat alle panden moet waarderen op marktwaarde, ook goed werkt. Op de vraag van de VEB hoe het kan dat bij de verkochte panden een waardestijging van 15 procent is gerealiseerd en bij de niet verkochte panden slechts een waardestijging van 0,5 procent, kwam geen duidelijk antwoord.

Maar NSI ligt goed op koers, dit is althans de kop boven het persbericht waarmee de halfjaarcijfers bekend zijn gemaakt. Met goed op koers bedoelt Van Reijnen dat de lagere huur van de expirerende huurcontracten van de kantoorportefeuille in 2006 en 2007 kunnen worden opgevangen met de lagere rentelasten van de leningen. Haar verwachting is dat in 2008 bij de kantoorportefeuille "de pijn eruit is" en dat NSI vanaf 2009 de "huurkorting terug gaat halen". Op koers voor NSI betekent ‘voor anker’ voor de aandeelhouders, een stijging van het directe resultaat is niet waarschijnlijk.

Naast de kantoorportefeuille van 540 miljoen euro, heeft NSI een winkelportefeuille van 420 miljoen euro, bedrijfsgebouwen van 58 miljoen euro, volumineuze detailhandel van 71 miljoen euro en woningen van 132 miljoen euro. Twee dagen voor de aandeelhoudersvergadering, heeft NSI bekendgemaakt dat zij de woningportefeuille gaat verkopen.

Zeeman geeft aan dat hij hierover gemengde gevoelens heeft en het "een gek idee vindt voor een mixfonds, maar als woningen bij verkoop 100 procent van de leegwaarde opbrengen, kan NSI niets meer aan de exploitatie verdienen". Van Reijnen slaat als relatief nieuwe bestuursvoorzitter met dit strategische besluit een nieuwe, meer op het totaalrendement gerichte weg in. Nu nog een goede bestemming vinden voor de opbrengsten en de beleggers van het eerste uur kunnen tijdens hun jaarlijkse reünie hun vertrouwen in NSI blijven uitspreken.